Politica de ocupare a forței de muncă

01-01-2018

Crearea mai multor locuri de muncă și de mai bună calitate reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020. Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă, cu procesul său de monitorizare și instrumentele de finanțare aferente, contribuie la „coordonarea flexibilă”. Legislația UE este relevantă în anumite domenii, chiar dacă responsabilitatea pentru politica socială și de ocupare a forței de muncă revine în primul rând guvernelor naționale.

Crearea mai multor locuri de muncă și de mai bună calitate reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020. Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă, cu procesul său de monitorizare și instrumentele de finanțare aferente, contribuie la „coordonarea flexibilă”. Legislația UE este relevantă în anumite domenii, chiar dacă responsabilitatea pentru politica socială și de ocupare a forței de muncă revine în primul rând guvernelor naționale.