Substanțele chimice și pesticidele

01-02-2018

Legislația UE în domeniul substanțelor chimice și al pesticidelor are scopul de a proteja sănătatea umană și mediul și de a preveni obstacolele din calea comerțului. Aceasta cuprinde norme care reglementează comercializarea și utilizarea anumitor categorii de produse chimice, un ansamblu de restricții armonizate privind introducerea pe piață și utilizarea unor substanțe și preparate periculoase specifice, precum și norme care reglementează accidentele majore și exportul de substanțe periculoase. Termenul „pesticide” se referă la substanțe utilizate pentru a suprima, a preveni și a eradica organisme care sunt considerate dăunătoare. Ele includ produsele biocide și produsele de protecție a plantelor (PPP). Cea mai importantă realizare la nivelul UE o reprezintă Regulamentul REACH, care reglementează înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor periculoase, precum și restricțiile aplicabile acestora. În cadrul Pactului verde european și, în special, al noilor strategii „promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice”, „de la fermă la consumator” și „biodiversitate”, legislația UE cu privire la aceste aspecte va fi revizuită în viitorul apropiat.

Legislația UE în domeniul substanțelor chimice și al pesticidelor are scopul de a proteja sănătatea umană și mediul și de a preveni obstacolele din calea comerțului. Aceasta cuprinde norme care reglementează comercializarea și utilizarea anumitor categorii de produse chimice, un ansamblu de restricții armonizate privind introducerea pe piață și utilizarea unor substanțe și preparate periculoase specifice, precum și norme care reglementează accidentele majore și exportul de substanțe periculoase. Termenul „pesticide” se referă la substanțe utilizate pentru a suprima, a preveni și a eradica organisme care sunt considerate dăunătoare. Ele includ produsele biocide și produsele de protecție a plantelor (PPP). Cea mai importantă realizare la nivelul UE o reprezintă Regulamentul REACH, care reglementează înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor periculoase, precum și restricțiile aplicabile acestora. În cadrul Pactului verde european și, în special, al noilor strategii „promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice”, „de la fermă la consumator” și „biodiversitate”, legislația UE cu privire la aceste aspecte va fi revizuită în viitorul apropiat.