Poluarea atmosferică și poluarea fonică

01-02-2018

Poluarea atmosferică și zgomotul excesiv dăunează sănătății noastre și mediului înconjurător. Poluarea atmosferică provine în principal din industrie, transport, producția de energie și agricultură. Strategia UE din 2013 privind calitatea aerului a fost menită să asigure respectarea integrală a legislației existente privind calitatea aerului până în 2020 și a stabilit obiective pe termen lung pentru 2030. În cadrul Pactului verde european, UE revizuiește aceste standarde pentru a le alinia mai bine la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. De asemenea, UE urmărește să îmbunătățească legislația generală a UE privind aerul curat, pe baza lecțiilor învățate în urma evaluării din 2019 („verificarea adecvării”) a directivelor privind calitatea aerului înconjurător. Directiva din 2002 privind zgomotul ambiental contribuie la identificarea nivelurilor de zgomot în UE și la adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea lor la niveluri acceptabile. Alte acte legislative reglementează poluarea fonică din surse specifice.

Poluarea atmosferică și zgomotul excesiv dăunează sănătății noastre și mediului înconjurător. Poluarea atmosferică provine în principal din industrie, transport, producția de energie și agricultură. Strategia UE din 2013 privind calitatea aerului a fost menită să asigure respectarea integrală a legislației existente privind calitatea aerului până în 2020 și a stabilit obiective pe termen lung pentru 2030. În cadrul Pactului verde european, UE revizuiește aceste standarde pentru a le alinia mai bine la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. De asemenea, UE urmărește să îmbunătățească legislația generală a UE privind aerul curat, pe baza lecțiilor învățate în urma evaluării din 2019 („verificarea adecvării”) a directivelor privind calitatea aerului înconjurător. Directiva din 2002 privind zgomotul ambiental contribuie la identificarea nivelurilor de zgomot în UE și la adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea lor la niveluri acceptabile. Alte acte legislative reglementează poluarea fonică din surse specifice.