Asistența financiară acordată statelor membre ale UE

01-02-2018

Mecanismele europene de acordare a asistenței financiare au rolul de a menține stabilitatea financiară a UE și a zonei euro, întrucât problemele financiare dintr-un stat membru pot avea un impact considerabil asupra stabilității macrofinanciare a altor state membre. Asistența financiară este condiționată de anumiți parametri macroeconomici (aceasta este mai degrabă un împrumut decât un transfer bugetar), ceea ce asigură faptul că statele membre care primesc o asemenea asistență realizează reformele necesare cu caracter bugetar, economic și structural, precum și în materie de supraveghere. Reformele sunt convenite și prevăzute în documente specifice (memorandumuri de înțelegere), publicate pe site-ul de internet al Comisiei Europene și, atunci când este cazul, pe site-ul Mecanismului european de stabilitate. Pentru a răspunde crizei provocate de pandemia de COVID-19, UE a introdus o serie de instrumente financiare suplimentare cu scopul de a ajuta statele membre să combată efectele crizei și de a îmbunătăți reziliența acestora în fața șocurilor.

Mecanismele europene de acordare a asistenței financiare au rolul de a menține stabilitatea financiară a UE și a zonei euro, întrucât problemele financiare dintr-un stat membru pot avea un impact considerabil asupra stabilității macrofinanciare a altor state membre. Asistența financiară este condiționată de anumiți parametri macroeconomici (aceasta este mai degrabă un împrumut decât un transfer bugetar), ceea ce asigură faptul că statele membre care primesc o asemenea asistență realizează reformele necesare cu caracter bugetar, economic și structural, precum și în materie de supraveghere. Reformele sunt convenite și prevăzute în documente specifice (memorandumuri de înțelegere), publicate pe site-ul de internet al Comisiei Europene și, atunci când este cazul, pe site-ul Mecanismului european de stabilitate. Pentru a răspunde crizei provocate de pandemia de COVID-19, UE a introdus o serie de instrumente financiare suplimentare cu scopul de a ajuta statele membre să combată efectele crizei și de a îmbunătăți reziliența acestora în fața șocurilor.