Politica monetară europeană

01-02-2018

BCE și băncile centrale naționale din toate statele membre ale UE alcătuiesc Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Obiectivul principal al SEBC este menținerea stabilității prețurilor. Pentru a îndeplini acest obiectiv principal, Consiliul guvernatorilor BCE își întemeiază deciziile pe o strategie de politică monetară ce se bazează pe doi piloni și le pune în aplicare atât prin intermediul măsurilor de politică monetară obișnuite, cât și prin intermediul unor măsuri neconvenționale. Principalele instrumente ale politicii monetare obișnuite a BCE sunt operațiunile pe piață, mecanismele permanente și constituirea unor rezerve minime. Drept răspuns la criza financiară, BCE și-a modificat strategia de comunicare, oferind orientări cu privire la evoluția politicii BCE privind ratele de schimb, care depinde de perspectiva stabilității prețurilor, adoptând și o serie de măsuri de politică monetară neconvenționale. Printre aceste măsuri se află cumpărarea de active și obligațiuni de stat pe piața secundară, scopul fiind menținerea stabilității prețurilor și asigurarea eficacității mecanismului de transmisie a politicii monetare.

BCE și băncile centrale naționale din toate statele membre ale UE alcătuiesc Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Obiectivul principal al SEBC este menținerea stabilității prețurilor. Pentru a îndeplini acest obiectiv principal, Consiliul guvernatorilor BCE își întemeiază deciziile pe o strategie de politică monetară ce se bazează pe doi piloni și le pune în aplicare atât prin intermediul măsurilor de politică monetară obișnuite, cât și prin intermediul unor măsuri neconvenționale. Principalele instrumente ale politicii monetare obișnuite a BCE sunt operațiunile pe piață, mecanismele permanente și constituirea unor rezerve minime. Drept răspuns la criza financiară, BCE și-a modificat strategia de comunicare, oferind orientări cu privire la evoluția politicii BCE privind ratele de schimb, care depinde de perspectiva stabilității prețurilor, adoptând și o serie de măsuri de politică monetară neconvenționale. Printre aceste măsuri se află cumpărarea de active și obligațiuni de stat pe piața secundară, scopul fiind menținerea stabilității prețurilor și asigurarea eficacității mecanismului de transmisie a politicii monetare.