Lupta împotriva schimbărilor climatice

01-02-2018

La Conferința ONU de la Paris privind schimbările climatice din decembrie 2015, părțile din întreaga lume au convenit limitarea încălzirii globale mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale. UE s-a angajat ca, până în 2030, să-și reducă emisiile cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990, îmbunătățind în același timp eficiența energetică cu 27 % și crescând procentul energiei din surse regenerabile la 27 % din consumului final. Un mecanism-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice este sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.

La Conferința ONU de la Paris privind schimbările climatice din decembrie 2015, părțile din întreaga lume au convenit limitarea încălzirii globale mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale. UE s-a angajat ca, până în 2030, să-și reducă emisiile cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990, îmbunătățind în același timp eficiența energetică cu 27 % și crescând procentul energiei din surse regenerabile la 27 % din consumului final. Un mecanism-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice este sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.