Sistemul european de supraveghere financiară (SESF)

01-02-2018

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) este un sistem descentralizat și multistratificat de autorități microprudențiale și macroprudențiale menit să asigure supravegherea financiară armonizată și coerentă în UE. Acesta include Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), cele trei autorități europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA) și autoritățile naționale de supraveghere. SESF a evoluat în mod continuu pentru a ține seama de contextul în schimbare în care își desfășoară activitatea, în special de introducerea uniunii bancare, de obiectivul de dezvoltare a unei uniuni a piețelor de capital și de retragerea Regatului Unit din UE.

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) este un sistem descentralizat și multistratificat de autorități microprudențiale și macroprudențiale menit să asigure supravegherea financiară armonizată și coerentă în UE. Acesta include Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), cele trei autorități europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA) și autoritățile naționale de supraveghere. SESF a evoluat în mod continuu pentru a ține seama de contextul în schimbare în care își desfășoară activitatea, în special de introducerea uniunii bancare, de obiectivul de dezvoltare a unei uniuni a piețelor de capital și de retragerea Regatului Unit din UE.