Politica în domeniul concurenței

01-02-2018

Obiectivul principal al normelor UE în domeniul concurenței este de a permite funcționarea corespunzătoare a pieței interne a Uniunii, care constituie un factor esențial pentru bunăstarea cetățenilor, a întreprinderilor și a întregii societăți din UE. În acest scop, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conține norme care urmăresc să prevină restrângerea și denaturarea concurenței pe piața internă. Mai precis, acesta interzice acordurile anticoncurențiale între întreprinderi și abuzul de poziție pe piață al întreprinderilor dominante, care ar putea afecta comerțul dintre statele membre. În plus, fuziunile și achizițiile cu impact la nivel comunitar sunt monitorizate de Comisia Europeană („Comisia”) și pot fi interzise dacă ar avea drept rezultat reducerea semnificativă a concurenței. De asemenea, ajutoarele de stat acordate anumitor întreprinderi sau produse sunt interzise atunci când conduc la denaturări ale concurenței, însă pot fi, în anumite cazuri, autorizate. Cu anumite excepții, normele în materie de concurență sunt valabile și în cazul întreprinderilor publice, al serviciilor publice și al serviciilor de interes general.

Obiectivul principal al normelor UE în domeniul concurenței este de a permite funcționarea corespunzătoare a pieței interne a Uniunii, care constituie un factor esențial pentru bunăstarea cetățenilor, a întreprinderilor și a întregii societăți din UE. În acest scop, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conține norme care urmăresc să prevină restrângerea și denaturarea concurenței pe piața internă. Mai precis, acesta interzice acordurile anticoncurențiale între întreprinderi și abuzul de poziție pe piață al întreprinderilor dominante, care ar putea afecta comerțul dintre statele membre. În plus, fuziunile și achizițiile cu impact la nivel comunitar sunt monitorizate de Comisia Europeană („Comisia”) și pot fi interzise dacă ar avea drept rezultat reducerea semnificativă a concurenței. De asemenea, ajutoarele de stat acordate anumitor întreprinderi sau produse sunt interzise atunci când conduc la denaturări ale concurenței, însă pot fi, în anumite cazuri, autorizate. Cu anumite excepții, normele în materie de concurență sunt valabile și în cazul întreprinderilor publice, al serviciilor publice și al serviciilor de interes general.