Încurajarea investiţiilor private în sectorul cultural

15-07-2011

Studiul identifică tendinţele în ceea ce privește încurajarea investiţiilor private în sectorul cultural în statele membre ale UE, dezvoltând datele empirice culese pe baza chestionarelor, a studiilor de caz efectuate în cinci state membre și a cercetării documentare. Acesta prezintă o imagine de ansamblu a mecanismelor și a măsurilor destinate să încurajeze investiţiile private, care includ: cadrul fiscal (încurajarea consumului de cultură și a investiţiilor corporative și filantropice), regimurile financiare și bancare, precum și mecanismele intermediare. Studiul prezintă o analiză comparativă între investiţiile private în cultură în Statele Unite și în Europa.

Studiul identifică tendinţele în ceea ce privește încurajarea investiţiilor private în sectorul cultural în statele membre ale UE, dezvoltând datele empirice culese pe baza chestionarelor, a studiilor de caz efectuate în cinci state membre și a cercetării documentare. Acesta prezintă o imagine de ansamblu a mecanismelor și a măsurilor destinate să încurajeze investiţiile private, care includ: cadrul fiscal (încurajarea consumului de cultură și a investiţiilor corporative și filantropice), regimurile financiare și bancare, precum și mecanismele intermediare. Studiul prezintă o analiză comparativă între investiţiile private în cultură în Statele Unite și în Europa.

Autor extern

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)