Sistemul integrat de emitere a biletelor electronice urbane pentru transportul în comun și siturile turistice

15-01-2014

Această notă informativă se bazează pe proiectul STOA privind sistemul integrat de emitere a biletelor electronice pentru transportul în comun și siturile turistice, desfășurat între lunile ianuarie și iunie 2013. Proiectul abordează elaborarea unor planuri integrate pentru emiterea de bilete electronice, luând în considerare opțiunile oferite de tehnologia disponibilă precum și rolurile și interesele principalelor părți interesate. Rezultatele proiectului se bazează pe investigații documentare; au fost analizate sistemele existente și emergente de emitere a biletelor electronice, și au fost revizuite rapoartele, studiile și sondajele relevante.

Această notă informativă se bazează pe proiectul STOA privind sistemul integrat de emitere a biletelor electronice pentru transportul în comun și siturile turistice, desfășurat între lunile ianuarie și iunie 2013. Proiectul abordează elaborarea unor planuri integrate pentru emiterea de bilete electronice, luând în considerare opțiunile oferite de tehnologia disponibilă precum și rolurile și interesele principalelor părți interesate. Rezultatele proiectului se bazează pe investigații documentare; au fost analizate sistemele existente și emergente de emitere a biletelor electronice, și au fost revizuite rapoartele, studiile și sondajele relevante.