Cooperarea vamală în domeniul libertăţii, securităţii și justiţiei - Rolul vămii în gestionarea frontierei externe a UE

15-04-2011

Prezentul studiu pune în balanţă rolul actual al vămii la frontierele externe cu cel pe care aceasta ar trebui să-l aibă. Dezechilibrul considerabil pe care îl întâlnim între implicarea vămii și poliţia de frontieră împiedică buna funcţionare a controlului vamal și prezintă riscuri în materie de securitate pentru Uniune și cetăţenii acesteia, inclusiv riscuri de atacuri teroriste. Prezentul studiu analizează cauzele acestui dezechilibru și propune soluţii adecvate în conformitate cu standardele internaţionale.

Prezentul studiu pune în balanţă rolul actual al vămii la frontierele externe cu cel pe care aceasta ar trebui să-l aibă. Dezechilibrul considerabil pe care îl întâlnim între implicarea vămii și poliţia de frontieră împiedică buna funcţionare a controlului vamal și prezintă riscuri în materie de securitate pentru Uniune și cetăţenii acesteia, inclusiv riscuri de atacuri teroriste. Prezentul studiu analizează cauzele acestui dezechilibru și propune soluţii adecvate în conformitate cu standardele internaţionale.

Autor extern

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)