Rolul orașelor în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014-2020

14-08-2014

Regiunile urbane reprezintă un factor important în cadrul dezvoltării regionale. În cursul perioadei de programare 2007-2013, contribuția orașelor și a zonelor urbane a fost prezentă în principal la nivelul proiectelor. Pentru perioada de programare 2014-2020, politica de coeziune consolidează rolul zonelor urbane. Cu toate acestea, în practică, rolul orașelor pare să se mențină la un nivel similar. Deoarece faza de programare este aproape încheiată, în prezent există posibilități limitate de a se influența suplimentar modalitatea de concepție a noilor programe. Următoarea șansă de a implica orașele va fi oferită de parteneriatele din cursul perioadei de programare.

Regiunile urbane reprezintă un factor important în cadrul dezvoltării regionale. În cursul perioadei de programare 2007-2013, contribuția orașelor și a zonelor urbane a fost prezentă în principal la nivelul proiectelor. Pentru perioada de programare 2014-2020, politica de coeziune consolidează rolul zonelor urbane. Cu toate acestea, în practică, rolul orașelor pare să se mențină la un nivel similar. Deoarece faza de programare este aproape încheiată, în prezent există posibilități limitate de a se influența suplimentar modalitatea de concepție a noilor programe. Următoarea șansă de a implica orașele va fi oferită de parteneriatele din cursul perioadei de programare.