Căutare

Rezultatele dvs.

Se afișează 10 din 18 rezultate

Tratatele inițiale

Fișe descriptive despre U.E. 01-10-2017

Efectele dezastruoase ale celui de-al Doilea Război Mondial și permanenta amenințare a unei confruntări între Est și Vest au făcut ca reconcilierea franco-germană să devină o prioritate esențială. Administrarea în comun a industriilor cărbunelui și oțelului de către șase țări europene, instituită prin Tratatul de la Paris în 1951 a reprezentat un prim pas spre integrarea europeană. Tratatele de la Roma din 1957 au întărit bazele acestei integrări și au consolidat ideea unui viitor comun pentru cele ...

Inițiativa cetățenească europeană

Fișe descriptive despre U.E. 01-10-2017

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important al democrației participative în cadrul Uniunii Europene, prin intermediul căreia un milion de cetățeni ai UE având domiciliul în cel puțin un sfert dintre statele membre au posibilitatea să invite Comisia să înainteze o propunere de act juridic pentru aplicarea Tratatelor UE. De la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011, care stabilește proceduri și condiții detaliate pentru inițiativa cetățenească europeană, trei inițiative ...

Tratatul de la Lisabona

Fișe descriptive despre U.E. 01-06-2017

Această fișă tehnică prezintă istoria Tratatului de la Lisabona și principalele sale prevederi. Obiectivul este de a descrie contextul istoric în care a apărut cel mai recent text fundamental al UE, redactat pe baza textelor care îl preced. Prevederile specifice (cu referiri la articole) și efectele acestora asupra politicilor Uniunii Europene sunt explicate mai detaliat în fișele care abordează anumite politici și chestiuni.

Parlamentul European: competențe

Fișe descriptive despre U.E. 01-06-2017

Afirmarea rolului instituțional al Parlamentului în procesul de elaborare a politicilor europene este rezultatul exercitării diferitelor funcții ale acestuia. Respectarea principiilor democratice la nivel european este asigurată prin participarea sa la procesul legislativ, competențele sale bugetare și de control, implicarea sa în revizuirea tratatelor și dreptul de a interveni pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Progresele realizate până la Actul Unic European

Fișe descriptive despre U.E. 01-04-2017

Principalele progrese ale primelor tratate sunt legate de crearea resurselor proprii ale Comunității, consolidarea competențelor bugetare ale Parlamentului, alegerile prin vot universal direct și înființarea sistemului monetar european. Intrarea în vigoare a Actului Unic European în 1986, care a modificat în mod substanțial Tratatul de la Roma, a întărit integrarea europeană prin crearea unei mari piețe interne.

Tratatele de la Maastricht și de la Amsterdam

Fișe descriptive despre U.E. 01-04-2017

Tratatul de la Maastricht a modificat tratatele europene precedente și a creat o Uniune Europeană fondată pe trei piloni: Comunitățile Europene, politica externă și de securitate comună (PESC) și cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor interne (JAI). În vederea extinderii Uniunii, Tratatul de la Amsterdam a introdus adaptările necesare pentru a asigura o funcționare mai eficace și mai democratică a Uniunii.

Tratatul de la Nisa și Convenția privind viitorul Europei

Fișe descriptive despre U.E. 01-04-2017

Tratatul de la Nisa nu a pregătit decât parțial Uniunea Europeană pentru extinderile importante spre est și sud, care au avut loc în 2004 și 2007. Astfel, pe baza întrebărilor ridicate în Declarația de la Laeken, Convenția privind viitorul Europei a încercat să elaboreze un nou temei juridic pentru Uniune, sub forma Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa. În urma referendumurilor cu rezultate negative organizate în două state membre, acest tratat nu a fost ratificat.

Consiliul European

Fișe descriptive despre U.E. 01-04-2017

Consiliul European, format din șefi de stat sau de guvern ai statelor membre, furnizează impulsul necesar pentru dezvoltarea Uniunii Europene și prevede orientările politice generale. Președintele Comisiei este, de asemenea, membru fără drept de vot. Președintele Parlamentului European se adresează Consiliului European la începutul reuniunilor sale. Tratatul de la Lisabona a instituit Consiliul European ca instituție a Uniunii și l-a înzestrat cu o președinție pe termen lung.

Consiliul Uniunii Europene

Fișe descriptive despre U.E. 01-04-2017

Alături de Parlamentul European, Consiliul este instituția care adoptă legislația UE prin regulamente și directive și pregătește decizii și recomandări neobligatorii. În domeniile sale de competență, Consiliul ia decizii cu majoritate simplă, majoritate calificată sau prin unanimitate, în funcție de temeiul juridic al actului care trebuie aprobat.

Comisia Europeană

Fișe descriptive despre U.E. 01-04-2017

Comisia este instituția UE care are monopolul inițiativelor legislative și al competențelor executive importante în domenii precum concurența și comerțul exterior. Este principalul organ executiv al Uniunii Europene și este formată dintr-un colegiu de membri care reunește câte un comisar pentru fiecare stat membru. Comisia conduce, de asemenea, și comitetele responsabile de punerea în aplicare a legislației Uniunii. Fostul sistem de comitologie a fost înlocuit de noi instrumente juridice, respectiv ...