Căutare

Rezultatele dvs.

Se afișează 10 din 5833 rezultate
Numărul rezultatelor afișate este limitat la 500; puteți restrânge criteriile de căutare

The briefings contained in this volume provide an overview of the challenges ahead in four key areas of EU security and defence policy: defence industrial policy (‘Sovereign: A dynamic defence industrial and technological base’), EU rapid response capabilities (‘Capable: From “paper tigers” to rapid and effective presence on the ground’), technology and innovative in the area of defence (‘Innovative: Keeping the technological edge in the area of security and defence’) and the fight against certain ...

Politica în domeniul imigrației

Fișe descriptive despre U.E. 10-07-2024

Unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Europene este o politică europeană cuprinzătoare în materie de imigrație, orientată spre viitor și bazată pe solidaritate. Politica în domeniul imigrației urmărește materializarea unei abordări echilibrate atât asupra imigrației legale, cât și a celei clandestine.

The Sustainability-Related Financial Disclosures Regulation (SFDR) is the centrepiece of the sustainable finance strategy for funds and other financial products. However, its provisions are too complex, do not work as intended, and interact insufficiently with provisions shaping corporate reporting, indexes, or client preferences. A revised SFRD should include more recognisable product labels or categories, enable and foster transition investments, smoothly interact with corporate reporting, and ...

O politică eficace de protecție a consumatorilor garantează că piața unică funcționează adecvat. Ea garantează drepturile consumatorilor în relația cu comercianții și oferă protecție suplimentară pentru consumatorii vulnerabili. Normele de protecție a consumatorilor pot îmbunătăți rezultatele pieței în general. Ele promovează piețe mai echitabile și, printr-o mai bună informare a consumatorilor, sprijină obținerea de rezultate cu o componentă verde și socială mai puternică. Consolidarea rolului consumatorilor ...

Consiliul Uniunii Europene

Fișe descriptive despre U.E. 01-07-2024

Alături de Parlament, Consiliul este instituția care adoptă legislația UE prin regulamente și directive și prezintă decizii și recomandări neobligatorii. În domeniile sale de competență, Consiliul ia decizii prin majoritate simplă, majoritate calificată sau unanimitate, în funcție de temeiul juridic al actului care trebuie aprobat.

Măsuri pentru protecția consumatorilor

Fișe descriptive despre U.E. 01-07-2024

Măsurile europene de protecție a consumatorilor vizează protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice și juridice ale consumatorilor europeni, indiferent de locul unde aceștia locuiesc, călătoresc sau fac cumpărături în UE. Dispozițiile UE reglementează atât tranzacțiile fizice, cât și comerțul electronic și conțin norme de aplicabilitate generală însoțite de dispoziții care vizează anumite produse, inclusiv medicamentele, organismele modificate genetic, produsele din tutun, produsele ...

Proprietatea intelectuală, industrială și comercială

Fișe descriptive despre U.E. 26-06-2024

Proprietatea intelectuală desemnează ansamblul drepturilor exclusive acordate asupra creațiilor intelectuale. Aceasta se împarte în două ramuri: proprietatea industrială, care cuprinde invențiile (brevetele), mărcile, desenele și modelele industriale și denumirile de origine, pe de o parte, și drepturile de autor, care vizează operele literare și artistice, pe de altă parte. De la intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în 2009, UE are o competență explicită ...

Comunicații accesibile pentru întreprinderi și consumatori

Fișe descriptive despre U.E. 26-06-2024

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), precum și serviciile de date sunt mai importante în prezent decât serviciile tradiționale de telefonie atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi. Odată cu creșterea bruscă a conținutului la cerere și cu creșterea 4G/5G, UE a introdus un cadru de reglementare în domeniul telecomunicațiilor. Acesta include toate tipurile de telecomunicații, inclusiv radiodifuziunea. Cercetările arată că aceste servicii contribuie anual cu 86,1 miliarde EUR ...

Libera circulație a mărfurilor

Fișe descriptive despre U.E. 26-06-2024

Libera circulație a mărfurilor a fost consolidată prin eliminarea taxelor vamale și a altor bariere netarifare. Principii precum recunoașterea reciprocă și standardizarea au contribuit la dezvoltarea pieței interne. Noul cadru legislativ din 2008 a consolidat circulația mărfurilor, supravegherea pieței UE și marcajul CE (marcajul european de conformitate). Cu toate acestea, există încă provocări legate de armonizarea pieței interne a UE, deoarece pandemia de COVID-19 și alți factori pot încă obstrucționa ...

Parlamentul European: relațiile cu parlamentele naționale

Fișe descriptive despre U.E. 26-06-2024

Progresele realizate în ceea ce privește integrarea europeană au determinat modificarea rolului parlamentelor naționale. Au fost create diverse instrumente de cooperare între Parlamentul European și parlamentele naționale pentru a garanta un control democratic eficace al legislației europene la toate nivelurile. Această tendință a fost consolidată prin dispozițiile introduse de Tratatul de la Lisabona.