Căutare

Rezultatele dvs.

Se afișează 10 din 62 rezultate

Politica comună în domeniul pescuitului: origini și evoluție

Fișe descriptive despre U.E. 01-09-2017

O politică comună în domeniul pescuitului (PCP) a fost formulată prima dată în Tratatul de la Roma. Inițial, această politică era legată de politica agricolă comună, însă de-a lungul timpului a devenit din ce în ce mai independentă. De la revizuirea sa din 2002, politica comună în domeniul pescuitului are drept obiectiv principal să asigure exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și să garanteze venituri și locuri de muncă stabile pentru pescari. Tratatul de la Lisabona a introdus o serie ...

Controlul activităților de pescuit și aplicarea legislației în domeniu vizează asigurarea unei aplicări corecte a reglementărilor din domeniul pescuitului și, după caz, impunerea respectării acestora. În acest context, competențele și responsabilitățile se împart între statele membre, Comisie și operatori. Statele membre care nu respectă aceste reglementări pot face obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului UE.

Organizarea comună a pieței (OCP) produselor pescărești și de acvacultură a constituit prima componentă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Domeniul său de acțiune în contextul crizei recente din sectorul pescuitului a fost considerat ca fiind limitat, având în vedere natura mecanismelor sale de intervenție și fondurile reduse alocate acestora, fapt care a dus la o reformă cuprinzătoare prin care au fost stabilite noile baze ale OCP și ale întregii PCP începând din 2014. OCP revizuită ...

Relațiile internaționale în domeniul pescuitului

Fișe descriptive despre U.E. 01-09-2017

Pentru a promova cadrele de guvernanță juridică, economică, socială și de mediu pentru un pescuit sustenabil, a dobândi acces la zone esențiale de pescuit ale lumii sau a promova sisteme de monitorizare, control și supraveghere în vederea combaterii pescuitului ilegal, Uniunea Europeană a încheiat peste 20 de acorduri internaționale în domeniul pescuitului. Uniunea Europeană încheie acorduri bilaterale, cum ar fi acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil sau acorduri multilaterale ...

Pescuitul european în cifre

Fișe descriptive despre U.E. 01-09-2017

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica comună în domeniul pescuitului (PCP), și anume: flotele de pescuit ale statelor membre în 2014 (tabelul I), situația ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului, al acvaculturii și al prelucrării peștelui în 2011 (tabelul II), bilanțul de aprovizionare al produselor pescărești și de acvacultură în 2012 (tabelul III), consumul de produse pescărești și de acvacultură în 2012 (tabelul IV) și alocarea resurselor ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

Fisheries technical measures

Briefing 06-06-2016

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various ...

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ...