Căutare

Rezultatele dvs.

Se afișează 10 din 64 rezultate

From 2021 to 2025, the EU is gradually transferring part of its fishing quota shares to the UK, in line with the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA). In total, 55 shared stocks are concerned, and 60 % of the overall Brexit quota transfer occurred in 2021. This infographic illustrates the EU quota transfer that year for some of the most affected fish stocks. The quota transfer in 2021 for the selected stocks totals 62 211 tonnes, with an estimated overall value of €103 million.

Accounting for 17 % of the global average per capita intake of animal protein, fisheries products support many people's livelihoods and make a significant contribution to food security. However, more than a third of world stocks are fished at biologically unsustainable levels. Economic losses from the depletion of fish stocks are estimated at US$83 billion. A reduction in fishing capacity and effort would contribute to the recovery of stocks, yet many governments of fishing countries continue to ...

Politica comună în domeniul pescuitului: origini și evoluție

Fișe descriptive despre U.E. 01-09-2017

O politică comună în domeniul pescuitului (PCP) a fost formulată prima dată în Tratatul de la Roma. Inițial, această politică era legată de politica agricolă comună, însă de-a lungul timpului a devenit din ce în ce mai independentă. De la revizuirea sa din 2002, politica comună în domeniul pescuitului are drept obiectiv principal să asigure exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și să garanteze venituri și locuri de muncă stabile pentru pescari. Tratatul de la Lisabona a introdus o serie ...

Controlul activităților de pescuit și aplicarea legislației în domeniu vizează asigurarea unei aplicări corecte a reglementărilor din domeniul pescuitului și, după caz, impunerea respectării acestora. În acest context, competențele și responsabilitățile se împart între statele membre, Comisie și operatori. Statele membre care nu respectă aceste reglementări pot face obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului UE.

Organizarea comună a pieței (OCP) produselor pescărești și de acvacultură a constituit prima componentă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Domeniul său de acțiune în contextul crizei recente din sectorul pescuitului a fost considerat ca fiind limitat, având în vedere natura mecanismelor sale de intervenție și fondurile reduse alocate acestora, fapt care a dus la o reformă cuprinzătoare prin care au fost stabilite noile baze ale OCP și ale întregii PCP începând din 2014. OCP revizuită ...

Relațiile internaționale în domeniul pescuitului

Fișe descriptive despre U.E. 01-09-2017

Pentru a promova cadrele de guvernanță juridică, economică, socială și de mediu pentru un pescuit sustenabil, a dobândi acces la zone esențiale de pescuit ale lumii sau a promova sisteme de monitorizare, control și supraveghere în vederea combaterii pescuitului ilegal, Uniunea Europeană a încheiat peste 20 de acorduri internaționale în domeniul pescuitului. Uniunea Europeană încheie acorduri bilaterale, cum ar fi acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil sau acorduri multilaterale ...

Pescuitul european în cifre

Fișe descriptive despre U.E. 01-09-2017

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica comună în domeniul pescuitului (PCP), și anume: flotele de pescuit ale statelor membre în 2014 (tabelul I), situația ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului, al acvaculturii și al prelucrării peștelui în 2011 (tabelul II), bilanțul de aprovizionare al produselor pescărești și de acvacultură în 2012 (tabelul III), consumul de produse pescărești și de acvacultură în 2012 (tabelul IV) și alocarea resurselor ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.