Căutare

Rezultatele dvs.

Se afișează 10 din 366 rezultate

Fondul pentru o tranziție justă

Fișe descriptive despre U.E. 21-10-2020

Fondul pentru o tranziție justă este un nou instrument financiar în cadrul politicii de coeziune, care are scopul de a oferi sprijin teritoriilor care se confruntă cu provocări socioeconomice majore în urma tranziției către neutralitatea climatică. Acest fond va facilita punerea în aplicare a Pactului verde european, care are drept obiectiv ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

REACT-EU este un program de reparare a daunelor sociale și economice cauzate de pandemia de COVID-19 și de pregătire pentru o redresare verde, digitală și rezilientă. REACT-EU urmărește să mobilizeze o sumă suplimentară de 47,5 de miliarde EUR din fondurile structurale pentru 2021 și 2022 și să sporească flexibilitatea cheltuielilor din cadrul politicii de coeziune.

Cheltuielile Uniunii

Fișe descriptive despre U.E. 01-05-2018

Cheltuielile bugetare sunt aprobate în comun de Consiliu și Parlament. Bugetul anual al UE trebuie să respecte plafoanele de cheltuieli prevăzute de cadrul financiar multianual (CFM) pentru diferite rubrici, mai exact categorii de cheltuieli, precum cele pentru piața unică, politica de coeziune și resursele naturale. Instrumentele de flexibilitate garantează faptul că UE poate reacționa în cazul în care apar nevoi de finanțare neprevăzute. Utilizarea garanțiilor bugetare și a instrumentelor financiare ...

Controlul bugetar

Fișe descriptive despre U.E. 01-05-2018

Controlul bugetului european se efectuează în cadrul fiecărei instituții a UE și la nivelul statelor membre. Activități de control importante sunt realizate la diferite niveluri de către Curtea de Conturi și de către Parlament. În fiecare an, acesta din urmă examinează execuția bugetului în vederea acordării descărcării de gestiune Comisiei Europene, celorlalte instituții europene și agențiilor Uniunii.

Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Comerțului

Fișe descriptive despre U.E. 01-05-2018

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) contribuie, prin activitatea sa, la menținerea unui sistem comercial internațional reglementat. În ciuda faptului că s-a ajuns la un impas în cadrul negocierilor comerciale, se explorează în prezent modalități de modernizare a normelor OMC și de abordare a noilor provocări globale. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Parlamentul își exercită prerogativele de colegislator, alături de Consiliu, și joacă un rol important în ceea ce privește controlul politicii ...

Drepturile omului

Fișe descriptive despre U.E. 01-05-2018

Uniunea Europeană se angajează să susțină democrația și drepturile omului în relațiile sale externe, în conformitate cu principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept. UE urmărește să integreze preocupările legate de drepturile omului în toate politicile și programele sale și dispune de diferite instrumente politice în acest domeniu, pentru acțiuni specifice - inclusiv finanțarea proiectelor specifice prin intermediul instrumentelor ...

Promovarea democrației și observarea alegerilor

Fișe descriptive despre U.E. 01-05-2018

Pentru Uniunea Europeană, sprijinirea democrației la nivel mondial constituie o prioritate. Democrația rămâne singurul sistem de guvernare în care cetățenii pot beneficia pe deplin de drepturile omului și este un factor determinant pentru dezvoltare și stabilitate pe termen lung. Fiind singura instituție UE aleasă în mod direct, Parlamentul European este în special angajat în promovarea democrației.

Spațiul Economic European (SEE), Elveția și Nordul

Fișe descriptive despre U.E. 01-05-2018

Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994 pentru a extinde dispozițiile UE referitoare la piața sa internă către țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Norvegia, Islanda și Liechtenstein fac parte din SEE. Elveția este membră a AELS, dar nu face parte din SEE. UE și țările-partenere care fac parte simultan din SEE și AELS (Norvegia și Islanda) interacționează și prin intermediul unei serii de „politici nordice” și forumuri care se axează pe zonele din periferia nordică ...

Procedura bugetară

Fișe descriptive despre U.E. 01-05-2018

De la tratatele din 1970 și 1975, rolul Parlamentului în cadrul procedurii bugetare a sporit treptat. Tratatul de la Lisabona a acordat Parlamentului competențe egale cu cele ale Consiliului în ceea ce privește totalitatea bugetului UE.

Sănătatea și securitatea în muncă

Fișe descriptive despre U.E. 01-05-2018

Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă este o chestiune importantă pentru UE încă din anii ’80. Prin introducerea legislației la nivel european au fost stabilite standarde minime de protecție a lucrătorilor, permițându-li-se totodată statelor membre să mențină sau să introducă măsuri mai stricte. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a căpătat caracter juridic obligatoriu, conferind și mai multă importanță în cadrul legislației ...