15

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Serviciile departamentelor tematice (Comisia IMCO în prim-plan)

14-06-2019

Departamentul tematic A oferă comisiilor pe care le sprijină cunoștințe de specialitate de înaltă calitate, analize actualizate și activități de cercetare independente: ECON, EMPL, ENVI, ITRE și IMCO. Această broșură se axează pe serviciile departamentului tematic pentru Comisia IMCO

Departamentul tematic A oferă comisiilor pe care le sprijină cunoștințe de specialitate de înaltă calitate, analize actualizate și activități de cercetare independente: ECON, EMPL, ENVI, ITRE și IMCO. Această broșură se axează pe serviciile departamentului tematic pentru Comisia IMCO

Transport and Tourism in Ireland

15-03-2018

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

Transportul rutier: norme privind traficul și siguranța

01-11-2017

UE își propune să creeze un spațiu european de siguranță rutieră în deceniul 2010-2020. Acest domeniu ține în special de competența statelor membre. În consecință, măsurile europene vizează starea tehnică a vehiculelor, transportul de mărfuri periculoase și siguranța rețelelor rutiere.

UE își propune să creeze un spațiu european de siguranță rutieră în deceniul 2010-2020. Acest domeniu ține în special de competența statelor membre. În consecință, măsurile europene vizează starea tehnică a vehiculelor, transportul de mărfuri periculoase și siguranța rețelelor rutiere.

Transportul maritim: norme privind traficul și siguranța

01-11-2017

Directivele și regulamentele UE au condus, de-a lungul ultimilor ani, la îmbunătățirea semnificativă a standardelor de securitate în domeniul transportului maritim. Îmbunătățirile au fost aduse în special prin trei pachete legislative adoptate după dezastrele care au implicat navele „Erika” și „Prestige”.

Directivele și regulamentele UE au condus, de-a lungul ultimilor ani, la îmbunătățirea semnificativă a standardelor de securitate în domeniul transportului maritim. Îmbunătățirile au fost aduse în special prin trei pachete legislative adoptate după dezastrele care au implicat navele „Erika” și „Prestige”.

Piața internă: principii generale

01-11-2017

Piața internă este o zonă de prosperitate și libertate, oferind accesul la bunuri, servicii, locuri de muncă, oportunități de afaceri și bogății culturale. Sunt necesare eforturi continue pentru a asigura aprofundarea în continuare a pieței unice, care ar putea aduce beneficii semnificative consumatorilor și întreprinderilor din UE. În special, piața unică digitală oferă noi ocazii de a stimula economia (de exemplu prin comerțul electronic), reducând, în același timp, birocrația (de exemplu, prin ...

Piața internă este o zonă de prosperitate și libertate, oferind accesul la bunuri, servicii, locuri de muncă, oportunități de afaceri și bogății culturale. Sunt necesare eforturi continue pentru a asigura aprofundarea în continuare a pieței unice, care ar putea aduce beneficii semnificative consumatorilor și întreprinderilor din UE. În special, piața unică digitală oferă noi ocazii de a stimula economia (de exemplu prin comerțul electronic), reducând, în același timp, birocrația (de exemplu, prin e-guvernare și digitalizarea serviciilor publice). Cercetările recente indică faptul că principiile liberei circulații a mărfurilor și serviciilor și legislația în acest domeniu generează beneficii estimate la 985 miliarde EUR pe an.

Libera circulație a mărfurilor

01-11-2017

Libera circulație a mărfurilor este garantată prin eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor cantitative, precum și prin interzicerea măsurilor care au un efect echivalent. Principiul recunoașterii reciproce, eliminarea barierelor fizice și tehnice și promovarea standardizării au fost adăugate în vederea continuării finalizării pieței interne. Adoptarea noului cadru legislativ (NCL) în 2008 a consolidat libera circulație a mărfurilor, sistemul de supraveghere a pieței UE și marcajul CE. Potrivit ...

Libera circulație a mărfurilor este garantată prin eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor cantitative, precum și prin interzicerea măsurilor care au un efect echivalent. Principiul recunoașterii reciproce, eliminarea barierelor fizice și tehnice și promovarea standardizării au fost adăugate în vederea continuării finalizării pieței interne. Adoptarea noului cadru legislativ (NCL) în 2008 a consolidat libera circulație a mărfurilor, sistemul de supraveghere a pieței UE și marcajul CE. Potrivit cercetărilor recente, beneficiile care decurg din aplicarea principiului liberei circulații a mărfurilor și a legislației conexe se ridică la 386 de miliarde de euro anual.

Politica de protecție a consumatorilor: principii și instrumente

01-11-2017

O politică eficientă de protecție a consumatorilor garantează că piața unică poate funcționa în mod adecvat și eficace[1]. Scopul său este să garanteze drepturile consumatorilor în relația cu comercianții și să ofere protecție suplimentară pentru consumatorii vulnerabili. Criza financiară a demonstrat că normele de protecție a consumatorilor au potențialul de a face ca piețele să fie mai echitabile și de a îmbunătăți calitatea concurenței. Consolidarea poziției consumatorilor și protejarea eficientă ...

O politică eficientă de protecție a consumatorilor garantează că piața unică poate funcționa în mod adecvat și eficace[1]. Scopul său este să garanteze drepturile consumatorilor în relația cu comercianții și să ofere protecție suplimentară pentru consumatorii vulnerabili. Criza financiară a demonstrat că normele de protecție a consumatorilor au potențialul de a face ca piețele să fie mai echitabile și de a îmbunătăți calitatea concurenței. Consolidarea poziției consumatorilor și protejarea eficientă a siguranței și a intereselor lor economice au devenit obiective esențiale ale politicii UE.

Măsuri de protecție a consumatorilor

01-11-2017

Măsurile europene de protecție a consumatorilor vizează protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice și juridice ale consumatorilor europeni, indiferent de locul unde aceștia locuiesc, călătoresc sau fac cumpărături în UE. Dispozițiile UE reglementează atât tranzacțiile fizice, cât și comerțul electronic și conțin norme de aplicabilitate generală însoțite de dispoziții care vizează produse specifice, inclusiv medicamente, organisme modificate genetic, produse din tutun, cosmetice, ...

Măsurile europene de protecție a consumatorilor vizează protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice și juridice ale consumatorilor europeni, indiferent de locul unde aceștia locuiesc, călătoresc sau fac cumpărături în UE. Dispozițiile UE reglementează atât tranzacțiile fizice, cât și comerțul electronic și conțin norme de aplicabilitate generală însoțite de dispoziții care vizează produse specifice, inclusiv medicamente, organisme modificate genetic, produse din tutun, cosmetice, jucării și explozivi.

Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii

01-11-2017

Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii garantează mobilitatea în UE a întreprinderilor și a membrilor diferitelor profesii. Așteptările legate de Directiva privind serviciile sunt mari, aceasta fiind esențială pentru realizarea pieței interne. O serie de cercetări recente arată că valoarea beneficiilor generate datorită legislației adoptate de parlament în domeniul libertății de circulație a serviciilor, inclusiv a calificărilor profesionale și a comerțului cu amănuntul, se cifrează ...

Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii garantează mobilitatea în UE a întreprinderilor și a membrilor diferitelor profesii. Așteptările legate de Directiva privind serviciile sunt mari, aceasta fiind esențială pentru realizarea pieței interne. O serie de cercetări recente arată că valoarea beneficiilor generate datorită legislației adoptate de parlament în domeniul libertății de circulație a serviciilor, inclusiv a calificărilor profesionale și a comerțului cu amănuntul, se cifrează la 236 miliarde EUR anual. Aceste beneficii vor crește după 2019 până la 284 de miliarde EUR anual.

Contractele de achiziții publice

01-11-2017

Autoritățile publice încheie contracte în vederea realizării de lucrări sau a furnizării de servicii. Din aceste contracte, care reprezintă un volum tranzacționat de 2 448 miliarde EUR, rezultă că achizițiile publice europene reprezintă un stimulent major pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și inovare. Pachetul legislativ privind achizițiile publice, adoptat de Parlament și de Consiliu în 2014, adaugă la PIB-ul UE câte 2,88 miliarde EUR anual. În plus, Directivele UE privind achizițiile ...

Autoritățile publice încheie contracte în vederea realizării de lucrări sau a furnizării de servicii. Din aceste contracte, care reprezintă un volum tranzacționat de 2 448 miliarde EUR, rezultă că achizițiile publice europene reprezintă un stimulent major pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și inovare. Pachetul legislativ privind achizițiile publice, adoptat de Parlament și de Consiliu în 2014, adaugă la PIB-ul UE câte 2,88 miliarde EUR anual. În plus, Directivele UE privind achizițiile publice au condus la o creștere a valorii totale a contractelor atribuite de la sub 200 miliarde EUR la circa 525 miliarde EUR

Evenimente viitoare

16-10-2019
State of the Union: The view from regions and cities
Alt eveniment -
EPRS
17-10-2019
What Europe is Thinking: The latest Pew survey of opinion in 14 EU Member States
Alt eveniment -
EPRS
05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Alt eveniment -
EPRS

Parteneri

Rămâneți conectat

email update imageSistemul de actualizare prin e-mail

Sistemul de alerte prin e-mail, care trimite direct cele mai recente informații pe adresa dvs. de e-mail, vă permite să urmăriți toate evenimentele și persoanele care au legătură cu Parlamentul. Acesta include ultimele știri despre deputați, serviciile de informare sau grupul de reflecție.

Sistemul este accesibil oriunde pe site-ul Parlamentului. Pentru a vă abona și a primi notificările grupului de reflecție, este suficient să comunicați adresa dvs. de e-mail, să selectați tema de interes, să indicați frecvența informării (zilnic, săptămânal sau lunar) și să confirmați înregistrarea dvs. printr-un clic pe linkul trimis dvs. pe e-mail.

RSS imageFluxuri RSS

Nu ratați nicio informație sau actualizare a site-ului Parlamentului European grație fluxului nostru RSS.

Vă rugăm să faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vă configura fluxul.