15

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Serviciile departamentelor tematice (Comisia ECON în prim-plan)

14-06-2019

Departamentul tematic A oferă comisiilor pe care le sprijină cunoștințe de specialitate de înaltă calitate, analize actualizate și activități de cercetare independente: ECON, EMPL, ENVI, ITRE și IMCO. Această broșură se axează pe serviciile departamentului tematic pentru Comisia ECON

Departamentul tematic A oferă comisiilor pe care le sprijină cunoștințe de specialitate de înaltă calitate, analize actualizate și activități de cercetare independente: ECON, EMPL, ENVI, ITRE și IMCO. Această broșură se axează pe serviciile departamentului tematic pentru Comisia ECON

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Impozitarea indirectă

01-02-2018

Printre impozitele indirecte se numără taxa pe valoarea adăugată (TVA) și accizele la tutun, alcool și energie. Sistemul comun de TVA se aplică, în general, bunurilor și serviciilor care sunt cumpărate și vândute pentru uz sau consum pe teritoriul UE. Accizele sunt percepute la vânzarea sau utilizarea unor produse specifice. Activitățile legislative ale UE vizează coordonarea și armonizarea legislației privind TVA și armonizarea accizelor la tutun, alcool și energie cu scopul de a asigura funcționarea ...

Printre impozitele indirecte se numără taxa pe valoarea adăugată (TVA) și accizele la tutun, alcool și energie. Sistemul comun de TVA se aplică, în general, bunurilor și serviciilor care sunt cumpărate și vândute pentru uz sau consum pe teritoriul UE. Accizele sunt percepute la vânzarea sau utilizarea unor produse specifice. Activitățile legislative ale UE vizează coordonarea și armonizarea legislației privind TVA și armonizarea accizelor la tutun, alcool și energie cu scopul de a asigura funcționarea corectă a pieței interne.

Impozitarea directă: impozitarea întreprinderilor și a persoanelor

01-02-2018

Domeniul impozitării directe nu este reglementat direct de legislația europeană. Cu toate acestea, o serie de directive și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) stabilesc standarde armonizate pentru impozitarea întreprinderilor și a persoanelor fizice. În plus, au fost luate măsuri pentru prevenirea evaziunii fiscale și a dublei impuneri.

Domeniul impozitării directe nu este reglementat direct de legislația europeană. Cu toate acestea, o serie de directive și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) stabilesc standarde armonizate pentru impozitarea întreprinderilor și a persoanelor fizice. În plus, au fost luate măsuri pentru prevenirea evaziunii fiscale și a dublei impuneri.

Politica fiscală generală

01-02-2018

Competențele fiscale aparțin statelor membre, UE având doar competențe limitate la nivel european. Întrucât politica UE în domeniul fiscal vizează buna funcționarea a pieței unice, armonizarea normelor privind impozitarea indirectă a fost tratată înainte de cea directă. Combaterea evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale a devenit o prioritate politică recentă. Măsurile fiscale trebuie adoptate de statele membre în unanimitate. Parlamentul European are dreptul de a fi ...

Competențele fiscale aparțin statelor membre, UE având doar competențe limitate la nivel european. Întrucât politica UE în domeniul fiscal vizează buna funcționarea a pieței unice, armonizarea normelor privind impozitarea indirectă a fost tratată înainte de cea directă. Combaterea evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale a devenit o prioritate politică recentă. Măsurile fiscale trebuie adoptate de statele membre în unanimitate. Parlamentul European are dreptul de a fi consultat cu privire la chestiuni fiscale, cu excepția aspectelor legate de buget, pentru care acesta este colegiuitor.

Politica monetară europeană

01-02-2018

BCE și băncile centrale naționale din toate statele membre ale UE formează Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Obiectivul principal al SEBC este menținerea stabilității prețurilor. Pentru a îndeplini acest obiectiv, Consiliul guvernatorilor BCE își întemeiază Deciziile pe o strategie de politică monetară ce se bazează pe doi piloni și le pune în aplicare atât prin intermediul măsurilor de politică monetară obișnuite, cât și prin intermediul unor măsuri neconvenționale. Principalele instrumente ...

BCE și băncile centrale naționale din toate statele membre ale UE formează Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Obiectivul principal al SEBC este menținerea stabilității prețurilor. Pentru a îndeplini acest obiectiv, Consiliul guvernatorilor BCE își întemeiază Deciziile pe o strategie de politică monetară ce se bazează pe doi piloni și le pune în aplicare atât prin intermediul măsurilor de politică monetară obișnuite, cât și prin intermediul unor măsuri neconvenționale. Principalele instrumente ale politicii monetare obișnuite sunt operațiunile pe piață, mecanismele permanente și constituirea unor rezerve minime. Drept răspuns la criza financiară, BCE și-a modificat strategia de comunicare, oferind orientări cu privire la evoluția politicii BCE privind ratele de schimb, care depinde de perspectiva stabilității prețurilor, adoptând și o serie de măsuri de politică monetară neconvenționale. Printre aceste măsuri se află cumpărarea de active și obligațiuni de stat pe piața secundară, scopul fiind menținerea stabilității prețurilor și asigurarea eficacității mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Instituțiile uniunii economice și monetare

01-02-2018

Instituțiile uniunii economice și monetare au drept misiune principală elaborarea politicii monetare europene, adoptarea normelor care reglementează moneda euro și asigurarea stabilității prețurilor la nivelul Uniunii Europene. Aceste instituții sunt: BCE, SEBC, Comitetul economic și financiar, Eurogrupul și Consiliul Afaceri Economice și Financiare (Ecofin).

Instituțiile uniunii economice și monetare au drept misiune principală elaborarea politicii monetare europene, adoptarea normelor care reglementează moneda euro și asigurarea stabilității prețurilor la nivelul Uniunii Europene. Aceste instituții sunt: BCE, SEBC, Comitetul economic și financiar, Eurogrupul și Consiliul Afaceri Economice și Financiare (Ecofin).

Evenimente viitoare

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Audiere -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Audiere -
PECH
27-01-2021
EPRS online policy roundtable: President Biden’s first 100 days
Alt eveniment -
EPRS

Parteneri