6

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Gestionarea pescuitului în UE

01-01-2018

Gestionarea resurselor pescărești în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) presupune se bazează pe necesitatea de a asigura exploatarea sustenabilă din punctul de vedere al mediului a resurselor biologice marine, precum și viabilitatea pe termen lung a sectorului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Uniunea Europeană a adoptat acte legislative privind accesul la apele Uniunii, alocarea și utilizarea resurselor, capturile totale admisibile, limitările efortului de pescuit și măsuri ...

Gestionarea resurselor pescărești în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) presupune se bazează pe necesitatea de a asigura exploatarea sustenabilă din punctul de vedere al mediului a resurselor biologice marine, precum și viabilitatea pe termen lung a sectorului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Uniunea Europeană a adoptat acte legislative privind accesul la apele Uniunii, alocarea și utilizarea resurselor, capturile totale admisibile, limitările efortului de pescuit și măsuri tehnice.

Organizarea comună a pieței de produse obținute din pescuit și din acvacultură

01-01-2018

Organizarea comună a pieței (OCP) produselor pescărești și de acvacultură a fost prima componentă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). În general, OCP actuală vizează protejarea producătorilor și asigurarea sustenabilității ecologice, precum și a viabilității economice a pieței produselor pescărești și de acvacultură. Aceasta îmbunătățește și consolidează elementele-cheie ale OCP, cum ar fi standardele comune de piață, informarea consumatorilor și organizațiile de producători, și introduce ...

Organizarea comună a pieței (OCP) produselor pescărești și de acvacultură a fost prima componentă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). În general, OCP actuală vizează protejarea producătorilor și asigurarea sustenabilității ecologice, precum și a viabilității economice a pieței produselor pescărești și de acvacultură. Aceasta îmbunătățește și consolidează elementele-cheie ale OCP, cum ar fi standardele comune de piață, informarea consumatorilor și organizațiile de producători, și introduce noi elemente, precum cunoașterea pieței.

Relațiile internaționale în domeniul pescuitului

01-01-2018

Uniunea Europeană (UE) joacă un rol esențial în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul pescuitului. Prin dimensiunea externă a politicii sale comune în domeniul pescuitului (PCP), Uniunea încearcă să protejeze caracteristicile cadrului său juridic, sub incidența căruia intră mai multe aspecte, nu numai navele UE care operează în apele internaționale. Pe baza obiectivelor PCP și a principiilor bunei guvernanțe, UE se implică în numeroase acorduri multilaterale și organizații regionale ...

Uniunea Europeană (UE) joacă un rol esențial în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul pescuitului. Prin dimensiunea externă a politicii sale comune în domeniul pescuitului (PCP), Uniunea încearcă să protejeze caracteristicile cadrului său juridic, sub incidența căruia intră mai multe aspecte, nu numai navele UE care operează în apele internaționale. Pe baza obiectivelor PCP și a principiilor bunei guvernanțe, UE se implică în numeroase acorduri multilaterale și organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), precum și în 30 de acorduri bilaterale în domeniul pescuitului.

Producția acvicolă în Uniunea Europeană

01-01-2018

În Uniunea Europeană, producția acvicolă continuă să stagneze în comparație cu creșterea producției de fructe de mare de crescătorie la nivel mondial. În ultimii 20 ani, Comisia a încercat să accelereze potențialul de producție al UE prin lansarea de diverse strategii și documente orientative, iar, în 2016 a fost înființat Consiliul consultativ pentru acvacultură (AAC). Acest organism este format din reprezentanți ai sectorului și ai altor organizații relevante ale părților interesate și oferă consiliere ...

În Uniunea Europeană, producția acvicolă continuă să stagneze în comparație cu creșterea producției de fructe de mare de crescătorie la nivel mondial. În ultimii 20 ani, Comisia a încercat să accelereze potențialul de producție al UE prin lansarea de diverse strategii și documente orientative, iar, în 2016 a fost înființat Consiliul consultativ pentru acvacultură (AAC). Acest organism este format din reprezentanți ai sectorului și ai altor organizații relevante ale părților interesate și oferă consiliere instituțiilor europene și statelor membre.

Politica maritimă integrată a Uniunii Europene

01-01-2018

Politica maritimă integrată (PMI) a Uniunii Europene (UE) reprezintă o abordare globală a tuturor politicilor UE din domeniul maritim. Aceasta se bazează pe ideea că, prin coordonarea bogatei sale game de activități interconectate legate de oceane, mări și coaste, Uniunea poate obține avantaje mai mari de pe urma spațiului său maritim cu un impact mai scăzut asupra mediului, Prin urmare, PMI urmărește să consolideze așa-numita economie albastră, care include toate activitățile economice maritime. ...

Politica maritimă integrată (PMI) a Uniunii Europene (UE) reprezintă o abordare globală a tuturor politicilor UE din domeniul maritim. Aceasta se bazează pe ideea că, prin coordonarea bogatei sale game de activități interconectate legate de oceane, mări și coaste, Uniunea poate obține avantaje mai mari de pe urma spațiului său maritim cu un impact mai scăzut asupra mediului, Prin urmare, PMI urmărește să consolideze așa-numita economie albastră, care include toate activitățile economice maritime.

Pescuitul european în cifre

01-01-2018

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica comună în domeniul pescuitului (PCP), și anume: flota de pescuit ale statelor membre în 2020 (tabelul I), situația ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului (2017), al acvaculturii (2016) și al prelucrării peștelui 2017) (tabelul II), producția, importul și exportul produselor pescărești și de acvacultură în 2017 (tabelul III), consumul aparent și pe cap de locuitor de produse pescărești și de acvacultură ...

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica comună în domeniul pescuitului (PCP), și anume: flota de pescuit ale statelor membre în 2020 (tabelul I), situația ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului (2017), al acvaculturii (2016) și al prelucrării peștelui 2017) (tabelul II), producția, importul și exportul produselor pescărești și de acvacultură în 2017 (tabelul III), consumul aparent și pe cap de locuitor de produse pescărești și de acvacultură în 2017 (tabelul IV) și alocarea resurselor Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime din 2014 până în 2020 (tabelul V).