11

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

The scope of EU labour law: Who is (not) covered by key directives?

26-10-2020

This in-depth analysis examines the current EU labour law instruments for workers’ protection and highlights existing gaps in coverage which may require further action. It analyses a selection of directives in order to determine how non-standard workers are often excluded from their scope of application, and the extent to which newer instruments account for a broader variety of employment relationships. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life ...

This in-depth analysis examines the current EU labour law instruments for workers’ protection and highlights existing gaps in coverage which may require further action. It analyses a selection of directives in order to determine how non-standard workers are often excluded from their scope of application, and the extent to which newer instruments account for a broader variety of employment relationships. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies for the committee on Employment and Social Affairs (EMPL).

Sănătatea și securitatea în muncă

01-05-2018

Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă este o chestiune importantă pentru UE încă din anii ’80. Prin introducerea legislației la nivel european au fost stabilite standarde minime de protecție a lucrătorilor, permițându-li-se totodată statelor membre să mențină sau să introducă măsuri mai stricte. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a căpătat caracter juridic obligatoriu, conferind și mai multă importanță în cadrul legislației ...

Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă este o chestiune importantă pentru UE încă din anii ’80. Prin introducerea legislației la nivel european au fost stabilite standarde minime de protecție a lucrătorilor, permițându-li-se totodată statelor membre să mențină sau să introducă măsuri mai stricte. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a căpătat caracter juridic obligatoriu, conferind și mai multă importanță în cadrul legislației UE politicii în domeniul sănătății și securității.

Detașarea lucrătorilor

01-05-2018

Așa cum este prevăzut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii garantează mobilitatea întreprinderilor și a profesioniștilor în UE. Cu toate acestea, pentru a asigura o mobilitate și o concurență echitabile, există, de asemenea, acte legislative specifice ale UE care reglementează drepturile lucrătorilor detașați.

Așa cum este prevăzut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii garantează mobilitatea întreprinderilor și a profesioniștilor în UE. Cu toate acestea, pentru a asigura o mobilitate și o concurență echitabile, există, de asemenea, acte legislative specifice ale UE care reglementează drepturile lucrătorilor detașați.

Combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și a discriminării

01-04-2018

Susținând statele membre în combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și a discriminării, Uniunea Europeană urmărește să consolideze caracterul incluziv și coeziunea societății europene și să permită tuturor cetățenilor să beneficieze de un acces egal la oportunități și resurse.

Susținând statele membre în combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și a discriminării, Uniunea Europeană urmărește să consolideze caracterul incluziv și coeziunea societății europene și să permită tuturor cetățenilor să beneficieze de un acces egal la oportunități și resurse.

Libera circulație a lucrătorilor

01-02-2018

Una dintre cele patru libertăți de care beneficiază cetățenii UE este libera circulație a lucrătorilor. Aceasta implică dreptul lucrătorilor la liberă circulație și ședere, dreptul de intrare și ședere pentru membrii familiilor lor și dreptul de a munci într-un alt stat membru și de a fi tratați egal cu cetățenii statului membru în care ajung. Pentru serviciul public se aplică restricții. Autoritatea Europeană a Muncii este o agenție specializată în libera circulație a lucrătorilor, inclusiv a lucrătorilor ...

Una dintre cele patru libertăți de care beneficiază cetățenii UE este libera circulație a lucrătorilor. Aceasta implică dreptul lucrătorilor la liberă circulație și ședere, dreptul de intrare și ședere pentru membrii familiilor lor și dreptul de a munci într-un alt stat membru și de a fi tratați egal cu cetățenii statului membru în care ajung. Pentru serviciul public se aplică restricții. Autoritatea Europeană a Muncii este o agenție specializată în libera circulație a lucrătorilor, inclusiv a lucrătorilor detașați.

Dialogul social

01-02-2018

Dialogul social este o componentă fundamentală a modelului social european. Acesta le permite partenerilor sociali (reprezentanți ai conducerii și ai personalului) să contribuie activ, inclusiv prin acorduri, la conceperea politicii sociale europene și de ocupare a forței de muncă.

Dialogul social este o componentă fundamentală a modelului social european. Acesta le permite partenerilor sociali (reprezentanți ai conducerii și ai personalului) să contribuie activ, inclusiv prin acorduri, la conceperea politicii sociale europene și de ocupare a forței de muncă.

Dreptul lucrătorilor la informare, consultare și participare

01-02-2018

Uniunea Europeană completează activitățile statelor membre în ceea ce privește drepturile lucrătorilor la informare și consultare, adoptând cerințe minime prin intermediul directivelor sau prin măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre.

Uniunea Europeană completează activitățile statelor membre în ceea ce privește drepturile lucrătorilor la informare și consultare, adoptând cerințe minime prin intermediul directivelor sau prin măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre.

Prestațiile de asigurări sociale în alte state membre ale UE

01-02-2018

Coordonarea sistemelor de protecție socială înlesnește libera circulație a persoanelor pe teritoriul UE. Legislația în acest domeniu a făcut obiectul unei reforme fundamentale în 2010 și a fost completată prin alte acte juridice care îmbunătățesc protecția drepturilor lucrătorilor mobili. În 2016, Comisia a inclus propuneri în pachetul privind mobilitatea forței de muncă pentru a continua reformarea sistemului și a-l adapta la realitățile economice și sociale moderne din UE.

Coordonarea sistemelor de protecție socială înlesnește libera circulație a persoanelor pe teritoriul UE. Legislația în acest domeniu a făcut obiectul unei reforme fundamentale în 2010 și a fost completată prin alte acte juridice care îmbunătățesc protecția drepturilor lucrătorilor mobili. În 2016, Comisia a inclus propuneri în pachetul privind mobilitatea forței de muncă pentru a continua reformarea sistemului și a-l adapta la realitățile economice și sociale moderne din UE.

Fondul social european

01-02-2018

Fondul social european (FSE) a fost înființat în temeiul Tratatului de la Roma în vederea îmbunătățirii mobilității lucrătorilor și a oportunităților de angajare. Sarcinile și normele sale de funcționare au fost ulterior revizuite, pentru a reflecta evoluțiile care au avut loc în situația economică și de ocupare a forței de muncă a statelor membre, precum și evoluția priorităților politice definite la nivelul UE.

Fondul social european (FSE) a fost înființat în temeiul Tratatului de la Roma în vederea îmbunătățirii mobilității lucrătorilor și a oportunităților de angajare. Sarcinile și normele sale de funcționare au fost ulterior revizuite, pentru a reflecta evoluțiile care au avut loc în situația economică și de ocupare a forței de muncă a statelor membre, precum și evoluția priorităților politice definite la nivelul UE.

Politica socială și de ocupare a forței de muncă: principii generale

01-01-2018

Integrarea europeană a condus la importante evoluții sociale de-a lungul anilor. Cel mai recent exemplu îl constituie proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale, care reafirmă angajamentul UE de a asigura condiții mai bune de trai și de muncă în întreaga UE.

Integrarea europeană a condus la importante evoluții sociale de-a lungul anilor. Cel mai recent exemplu îl constituie proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale, care reafirmă angajamentul UE de a asigura condiții mai bune de trai și de muncă în întreaga UE.

Evenimente viitoare

15-03-2021
EPRS online Book Talk with Vivien Schmidt: Legitimacy and power in the EU
Alt eveniment -
EPRS
16-03-2021
EPRS online policy roundtable: New European Bauhaus
Alt eveniment -
EPRS
17-03-2021
Hearing on Responsibilities of transport operators and other private stakeholders
Audiere -
ANIT

Parteneri