7

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Cultura

01-04-2018

Activitatea Uniunii Europene în domeniul culturii completează politica culturală a statelor membre în diferite domenii, cum ar fi protejarea patrimoniului cultural european, cooperarea dintre instituțiile culturale din diferite țări și promovarea mobilității celor care lucrează în domenii creative. Sectorului cultural i se aplică și unele dispoziții ale tratatelor care nu fac referire în mod explicit la cultură.

Activitatea Uniunii Europene în domeniul culturii completează politica culturală a statelor membre în diferite domenii, cum ar fi protejarea patrimoniului cultural european, cooperarea dintre instituțiile culturale din diferite țări și promovarea mobilității celor care lucrează în domenii creative. Sectorului cultural i se aplică și unele dispoziții ale tratatelor care nu fac referire în mod explicit la cultură.

Politica în domeniul audiovizualului și al mass-mediei

01-04-2018

Politica UE în domeniul audiovizualului este reglementată de articolele 167 și 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Principalul act legislativ din acest domeniu este Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, care a fost revizuită în 2018. Principalul instrument al UE în sprijinul acestui sector (în special al industriei cinematografice) este subprogramul MEDIA al programului „Europa creativăˮ. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cere să se respecte „libertatea ...

Politica UE în domeniul audiovizualului este reglementată de articolele 167 și 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Principalul act legislativ din acest domeniu este Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, care a fost revizuită în 2018. Principalul instrument al UE în sprijinul acestui sector (în special al industriei cinematografice) este subprogramul MEDIA al programului „Europa creativăˮ. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cere să se respecte „libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă”.

Sportul

01-04-2018

Sportul este un domeniu în care responsabilitățile UE sunt relativ noi, dobândite abia odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009. UE are sarcina de a elabora politici bazate pe date concrete, precum și de a stimula cooperarea și gestionarea unor inițiative de sprijinire a activității fizice și a sportului în Europa. În perioada 2014-2020, o linie bugetară specifică a fost pusă la dispoziție pentru prima dată în cadrul programului Erasmus + pentru a sprijini proiecte ...

Sportul este un domeniu în care responsabilitățile UE sunt relativ noi, dobândite abia odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009. UE are sarcina de a elabora politici bazate pe date concrete, precum și de a stimula cooperarea și gestionarea unor inițiative de sprijinire a activității fizice și a sportului în Europa. În perioada 2014-2020, o linie bugetară specifică a fost pusă la dispoziție pentru prima dată în cadrul programului Erasmus + pentru a sprijini proiecte și rețele în domeniul sportului.

Politica de comunicare

01-04-2018

Necesitatea unei comunicări eficiente are ca temei juridic Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează tuturor cetățenilor dreptul de a fi informați cu privire la chestiunile europene. Instituțiile UE au creat o serie de instrumente și servicii pentru a rămâne în contact cu publicul și pentru a-l informa. De la lansarea sa oficială în 2012, Inițiativă cetățenească europeană a permis cetățenilor să se implice în mod mai direct în legislația nouă și în chestiunile europene.

Necesitatea unei comunicări eficiente are ca temei juridic Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează tuturor cetățenilor dreptul de a fi informați cu privire la chestiunile europene. Instituțiile UE au creat o serie de instrumente și servicii pentru a rămâne în contact cu publicul și pentru a-l informa. De la lansarea sa oficială în 2012, Inițiativă cetățenească europeană a permis cetățenilor să se implice în mod mai direct în legislația nouă și în chestiunile europene.

Politica în domeniul audiovizualului și al mass-mediei

01-11-2017

Politica UE în domeniul audiovizualului este reglementată de articolele 167 și 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Principalul act legislativ din acest domeniu este Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, care este în prezent (2017) în curs de revizuire. Principalul instrument al UE în sprijinul acestui sector (în special al industriei cinematografice) este subprogramul MEDIA al programului „Europa creativăˮ. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cere ...

Politica UE în domeniul audiovizualului este reglementată de articolele 167 și 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Principalul act legislativ din acest domeniu este Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, care este în prezent (2017) în curs de revizuire. Principalul instrument al UE în sprijinul acestui sector (în special al industriei cinematografice) este subprogramul MEDIA al programului „Europa creativăˮ. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cere să se respecte „libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă”.