9

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Controlul și punerea în aplicare a legislației din domeniul pescuitului

01-01-2018

Controlul activităților de pescuit și aplicarea legislației în domeniu vizează asigurarea unei aplicări corecte a reglementărilor din domeniul pescuitului și, după caz, impunerea respectării acestora. În acest context, competențele și responsabilitățile se împart între statele membre, Comisie și operatori. Statele membre care nu respectă aceste reglementări pot face obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului UE.

Controlul activităților de pescuit și aplicarea legislației în domeniu vizează asigurarea unei aplicări corecte a reglementărilor din domeniul pescuitului și, după caz, impunerea respectării acestora. În acest context, competențele și responsabilitățile se împart între statele membre, Comisie și operatori. Statele membre care nu respectă aceste reglementări pot face obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului UE.

Ajutoarele structurale pentru pescuit

01-01-2018

Politica europeană în domeniul pescuitului, finanțată inițial prin Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), a fost finanțată în perioada 2007-2013 din Fondul european pentru pescuit (FEP), iar în prezent este finanțată din noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), cu o sumă de 6,4 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. FEPAM sprijină pescarii în procesul de tranziție către pescuitul sustenabil, sprijină comunitățile din zonele de coastă în procesul de ...

Politica europeană în domeniul pescuitului, finanțată inițial prin Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), a fost finanțată în perioada 2007-2013 din Fondul european pentru pescuit (FEP), iar în prezent este finanțată din noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), cu o sumă de 6,4 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. FEPAM sprijină pescarii în procesul de tranziție către pescuitul sustenabil, sprijină comunitățile din zonele de coastă în procesul de diversificare a economiilor lor și finanțează proiecte pentru crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții de-a lungul coastelor europene.

Relațiile internaționale în domeniul pescuitului

01-01-2018

Uniunea Europeană (UE) joacă un rol esențial în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul pescuitului. Prin dimensiunea externă a politicii sale comune în domeniul pescuitului (PCP), Uniunea încearcă să protejeze caracteristicile cadrului său juridic, sub incidența căruia intră mai multe aspecte, nu numai navele UE care operează în apele internaționale. Pe baza obiectivelor PCP și a principiilor bunei guvernanțe, UE se implică în numeroase acorduri multilaterale și organizații regionale ...

Uniunea Europeană (UE) joacă un rol esențial în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul pescuitului. Prin dimensiunea externă a politicii sale comune în domeniul pescuitului (PCP), Uniunea încearcă să protejeze caracteristicile cadrului său juridic, sub incidența căruia intră mai multe aspecte, nu numai navele UE care operează în apele internaționale. Pe baza obiectivelor PCP și a principiilor bunei guvernanțe, UE se implică în numeroase acorduri multilaterale și organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), precum și în 30 de acorduri bilaterale în domeniul pescuitului.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

Protecția datelor cu caracter personal

01-10-2017

Protecția datelor cu caracter personal și respectarea vieții private constituie drepturi fundamentale importante. Parlamentul European a insistat întotdeauna asupra necesității de a menține un echilibru între consolidarea securității și protejarea drepturilor omului, inclusiv protecția datelor și viața privată. Reforma UE în domeniul protecției datelor va consolida drepturile cetățenilor, extinzând controlul acestora asupra propriilor date și asigurându-le protecția vieții private și în era digitală ...

Protecția datelor cu caracter personal și respectarea vieții private constituie drepturi fundamentale importante. Parlamentul European a insistat întotdeauna asupra necesității de a menține un echilibru între consolidarea securității și protejarea drepturilor omului, inclusiv protecția datelor și viața privată. Reforma UE în domeniul protecției datelor va consolida drepturile cetățenilor, extinzând controlul acestora asupra propriilor date și asigurându-le protecția vieții private și în era digitală.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Gestionarea frontierelor externe

01-06-2017

Politica de gestionare a frontierelor s-a dezvoltat considerabil, prin crearea unor instrumente și agenții precum Sistemul de Informații Schengen, Sistemul de informații privind vizele și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Provocările legate de creșterea fluxului de migrație mixtă în UE, precum și problemele mai acute legate de securitate au declanșat o nouă perioadă de activitate, înregistrându-se o tendință către un sprijin operațional mai direct și europenizarea ...

Politica de gestionare a frontierelor s-a dezvoltat considerabil, prin crearea unor instrumente și agenții precum Sistemul de Informații Schengen, Sistemul de informații privind vizele și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Provocările legate de creșterea fluxului de migrație mixtă în UE, precum și problemele mai acute legate de securitate au declanșat o nouă perioadă de activitate, înregistrându-se o tendință către un sprijin operațional mai direct și europenizarea politicii de gestionare a frontierelor.

Cooperarea polițienească

01-04-2017

Principalul instrument al cooperării polițienești îl reprezintă Oficiul European de Poliție (Europol), un element central al arhitecturii europene de securitate internă extinse. Cooperarea și politicile se dezvoltă în continuare, acordându-se o atenție deosebită contracarării mai eficace a amenințărilor și infracțiunilor paneuropene, respectând drepturile fundamentale și normele în materie de protecție a datelor, în special în ceea ce privește Parlamentul European.

Principalul instrument al cooperării polițienești îl reprezintă Oficiul European de Poliție (Europol), un element central al arhitecturii europene de securitate internă extinse. Cooperarea și politicile se dezvoltă în continuare, acordându-se o atenție deosebită contracarării mai eficace a amenințărilor și infracțiunilor paneuropene, respectând drepturile fundamentale și normele în materie de protecție a datelor, în special în ceea ce privește Parlamentul European.

Evenimente viitoare

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Alt eveniment -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Alt eveniment -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Alt eveniment -
EPRS

Parteneri