Európsky parlament: organizácia a činnosť

01-02-2018

Organizáciu a činnosť Európskeho parlamentu upravuje jeho rokovací poriadok. Činnosti Parlamentu usmerňujú politické orgány, výbory, delegácie a politické skupiny.

Organizáciu a činnosť Európskeho parlamentu upravuje jeho rokovací poriadok. Činnosti Parlamentu usmerňujú politické orgány, výbory, delegácie a politické skupiny.