Európsky parlament: vzťahy s národnými parlamentmi

01-01-2018

Pokrok v európskej integrácii zmenil úlohu národných parlamentov. Vytvorili sa rôzne nástroje spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi s cieľom zaručiť účinnú demokratickú kontrolu európskych právnych predpisov na všetkých úrovniach. Táto tendencia bola posilnená ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou.

Pokrok v európskej integrácii zmenil úlohu národných parlamentov. Vytvorili sa rôzne nástroje spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi s cieľom zaručiť účinnú demokratickú kontrolu európskych právnych predpisov na všetkých úrovniach. Táto tendencia bola posilnená ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou.