Rada Európskej únie

01-10-2017

Rada spolu s Európskym parlamentom prijíma právne predpisy Európskej únie v podobe nariadení a smerníc a pripravuje rozhodnutia a nezáväzné odporúčania. V oblasti svojich právomocí rozhoduje jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne podľa právneho základu aktov, ktoré si vyžadujú jej schválenie.

Rada spolu s Európskym parlamentom prijíma právne predpisy Európskej únie v podobe nariadení a smerníc a pripravuje rozhodnutia a nezáväzné odporúčania. V oblasti svojich právomocí rozhoduje jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne podľa právneho základu aktov, ktoré si vyžadujú jej schválenie.