Plnenie rozpočtu

01-01-2018

Komisia zodpovedá za plnenie rozpočtu v spolupráci s členskými štátmi, pričom podlieha politickej kontrole Európskeho parlamentu.

Komisia zodpovedá za plnenie rozpočtu v spolupráci s členskými štátmi, pričom podlieha politickej kontrole Európskeho parlamentu.