Spotrebiteľská politika: zásady a nástroje

01-11-2017

Účinná politika ochrany spotrebiteľa je zárukou správneho a efektívneho fungovania jednotného trhu[1]. Jej cieľom je chrániť práva spotrebiteľov vo vzťahu k obchodníkom a poskytovať posilnenú ochranu zraniteľným spotrebiteľom[2]. Predpisy na ochranu spotrebiteľa môžu zlepšiť trhové výsledky pre celé hospodárstvo. Ich uplatňovaním sa trhy stávajú spravodlivejšími a vďaka zlepšenej kvalite informácií poskytovaných spotrebiteľom môžu viesť k ekologickejším a viac sociálne orientovaným trhovým výsledkom. Posilnenie postavenia spotrebiteľov a účinná ochrana ich bezpečnosti a hospodárskych záujmov sa stali kľúčovými cieľmi politiky EÚ.

Účinná politika ochrany spotrebiteľa je zárukou správneho a efektívneho fungovania jednotného trhu[1]. Jej cieľom je chrániť práva spotrebiteľov vo vzťahu k obchodníkom a poskytovať posilnenú ochranu zraniteľným spotrebiteľom[2]. Predpisy na ochranu spotrebiteľa môžu zlepšiť trhové výsledky pre celé hospodárstvo. Ich uplatňovaním sa trhy stávajú spravodlivejšími a vďaka zlepšenej kvalite informácií poskytovaných spotrebiteľom môžu viesť k ekologickejším a viac sociálne orientovaným trhovým výsledkom. Posilnenie postavenia spotrebiteľov a účinná ochrana ich bezpečnosti a hospodárskych záujmov sa stali kľúčovými cieľmi politiky EÚ.