Lieky a zdravotnícke pomôcky

01-02-2018

Lieky a zdravotnícke pomôcky podliehajú pravidlám jednotného trhu a majú priamy vplyv na ľudské zdravie. Na ochranu verejného zdravia a zaručenie ich bezpečnosti bol zavedený spoľahlivý právny rámec . Vzťahuje sa na celý cyklus od testov a skúšok cez povoľovanie ich umiestnenia na trhu, až po dohľad a sťahovanie z trhu. Prístup k cenovo dostupným liekom, boj proti antimikrobiálnej rezistencii, etické postupy klinického skúšania a stimuly pre výskum a vývoj sú len niektoré z kľúčových otázok, ktoré EÚ v tejto oblasti rieši. Legislatívne a politické opatrenia sú predmetom pravidelných hodnotení a monitorovania s cieľom držať krok s pokrokom vo vede a technológii a reagovať na nové zdravotné hrozby.

Lieky a zdravotnícke pomôcky podliehajú pravidlám jednotného trhu a majú priamy vplyv na ľudské zdravie. Na ochranu verejného zdravia a zaručenie ich bezpečnosti bol zavedený spoľahlivý právny rámec . Vzťahuje sa na celý cyklus od testov a skúšok cez povoľovanie ich umiestnenia na trhu, až po dohľad a sťahovanie z trhu. Prístup k cenovo dostupným liekom, boj proti antimikrobiálnej rezistencii, etické postupy klinického skúšania a stimuly pre výskum a vývoj sú len niektoré z kľúčových otázok, ktoré EÚ v tejto oblasti rieši. Legislatívne a politické opatrenia sú predmetom pravidelných hodnotení a monitorovania s cieľom držať krok s pokrokom vo vede a technológii a reagovať na nové zdravotné hrozby.