Prvý pilier SPP: I – spoločná organizácia trhov (SOT) s poľnohospodárskymi výrobkami

01-04-2018

SOT predstavuje rámec trhových opatrení, ktoré sú súčasťou SPP. Výsledkom postupných reforiem bolo, že v roku 2007 sa 21 spoločných organizácií trhov zlúčilo a vznikla jedna SOT pre všetky poľnohospodárske výrobky. SPP sa následkom revízií súčasne orientovala čoraz viac na trhy a znižoval sa dosah intervenčných nástrojov. Intervenčné nástroje sa teraz považujú za tzv. záchranné siete, používané len v prípade krízy.

SOT predstavuje rámec trhových opatrení, ktoré sú súčasťou SPP. Výsledkom postupných reforiem bolo, že v roku 2007 sa 21 spoločných organizácií trhov zlúčilo a vznikla jedna SOT pre všetky poľnohospodárske výrobky. SPP sa následkom revízií súčasne orientovala čoraz viac na trhy a znižoval sa dosah intervenčných nástrojov. Intervenčné nástroje sa teraz považujú za tzv. záchranné siete, používané len v prípade krízy.