Spoločná poľnohospodárska politika v číslach

01-04-2018

Nasledujúce tabuľky obsahujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a to: poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel v členských štátoch (tabuľka II), začlenenie environmentálnych aspektov do SPP (tabuľka III), odvetvie lesného hospodárstva (tabuľka IV), financovanie a výdavky SPP (tabuľky I a V) a obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami (tabuľka VI).

Nasledujúce tabuľky obsahujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a to: poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel v členských štátoch (tabuľka II), začlenenie environmentálnych aspektov do SPP (tabuľka III), odvetvie lesného hospodárstva (tabuľka IV), financovanie a výdavky SPP (tabuľky I a V) a obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami (tabuľka VI).