Cestná doprava: dopravné a bezpečnostné normy

01-02-2018

Jedným z cieľov EÚ na roky 2010 – 2020 bolo vytvorenie európskeho priestoru bezpečnosti cestnej premávky. Hoci sú právomoci v tejto oblasti v zásade na vnútroštátnej úrovni, EÚ sústredí opatrenia na technický stav vozidiel, prepravu nebezpečného tovaru a bezpečnosť ciest.

Jedným z cieľov EÚ na roky 2010 – 2020 bolo vytvorenie európskeho priestoru bezpečnosti cestnej premávky. Hoci sú právomoci v tejto oblasti v zásade na vnútroštátnej úrovni, EÚ sústredí opatrenia na technický stav vozidiel, prepravu nebezpečného tovaru a bezpečnosť ciest.