Všeobecný prehľad rozvojovej politiky

01-01-2018

Rozvojová politika je ťažiskom vonkajších politík Európskej únie. Zameriava sa na odstránenie chudoby, podporu udržateľného rastu, ochranu ľudských práv a demokracie, podporovanie rodovej rovnosti a riešenie otázok životného prostredia a klímy. EÚ pôsobí na celosvetovej úrovni a je najväčším svetovým darcom v oblasti rozvojovej pomoci. Pre účinné poskytovanie pomoci sú kľúčové spolupráca s členskými štátmi EÚ a zosúladenie s programom trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030.

Rozvojová politika je ťažiskom vonkajších politík Európskej únie. Zameriava sa na odstránenie chudoby, podporu udržateľného rastu, ochranu ľudských práv a demokracie, podporovanie rodovej rovnosti a riešenie otázok životného prostredia a klímy. EÚ pôsobí na celosvetovej úrovni a je najväčším svetovým darcom v oblasti rozvojovej pomoci. Pre účinné poskytovanie pomoci sú kľúčové spolupráca s členskými štátmi EÚ a zosúladenie s programom trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030.