Tri susedné krajiny Východného partnerstva: Ukrajina, Moldavsko a Bielorusko

01-01-2018

Politika Východného partnerstva EÚ, ktorá vznikla v roku 2009, zahŕňa šesť krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporovať snahy o politické, sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na zvýšenie demokratizácie, dobrej správy vecí verejných, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetky členské krajiny okrem Bieloruska sú tiež členmi Parlamentného zhromaždenia Euronest.

Politika Východného partnerstva EÚ, ktorá vznikla v roku 2009, zahŕňa šesť krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporovať snahy o politické, sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na zvýšenie demokratizácie, dobrej správy vecí verejných, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetky členské krajiny okrem Bieloruska sú tiež členmi Parlamentného zhromaždenia Euronest.