Latinská Amerika a Karibská oblasť

01-01-2018

Vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou a Karibskou oblasťou sú mnohostranné a uskutočňujú sa na rôznych úrovniach. EÚ spolupracuje s celým regiónom prostredníctvom samitov hláv štátov a predsedov vlád, pričom Karibskú oblasť, Strednú Ameriku, Andské spoločenstvo, Mercosur a jednotlivé krajiny spájajú s EÚ dohody a politický dialóg.

Vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou a Karibskou oblasťou sú mnohostranné a uskutočňujú sa na rôznych úrovniach. EÚ spolupracuje s celým regiónom prostredníctvom samitov hláv štátov a predsedov vlád, pričom Karibskú oblasť, Strednú Ameriku, Andské spoločenstvo, Mercosur a jednotlivé krajiny spájajú s EÚ dohody a politický dialóg.