Južná Ázia

01-01-2018

Ázia je najväčší a najľudnatejší kontinent na svete. Má veľký geostrategický význam pre EÚ, ktorá s krajinami južnej Ázie nadväzuje úzke vzťahy a zároveň je silným ekonomickým hráčom a významným poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci na podporu budovania inštitúcií, demokracie, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv. EÚ sa v tomto regióne obáva aj bezpečnostných problémov, ako je konflikt v Kašmíre a situácia v Afganistane.

Ázia je najväčší a najľudnatejší kontinent na svete. Má veľký geostrategický význam pre EÚ, ktorá s krajinami južnej Ázie nadväzuje úzke vzťahy a zároveň je silným ekonomickým hráčom a významným poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci na podporu budovania inštitúcií, demokracie, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv. EÚ sa v tomto regióne obáva aj bezpečnostných problémov, ako je konflikt v Kašmíre a situácia v Afganistane.