Justičná spolupráca v občianskych veciach

01-03-2018

Cezhraničný voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb je neustále na vzostupe. Európska únia rozvíja justičnú spoluprácu v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami, a to premosťovaním jednotlivých právnych systémov. Jej hlavnými cieľmi sú právna istota a jednoduchý a účinný prístup k spravodlivosti, čo zahŕňa identifikáciu príslušného súdu, jasné určenie rozhodného práva, ako aj rýchle a účinné postupy pri uznávaní a vykonávaní.

Cezhraničný voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb je neustále na vzostupe. Európska únia rozvíja justičnú spoluprácu v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami, a to premosťovaním jednotlivých právnych systémov. Jej hlavnými cieľmi sú právna istota a jednoduchý a účinný prístup k spravodlivosti, čo zahŕňa identifikáciu príslušného súdu, jasné určenie rozhodného práva, ako aj rýchle a účinné postupy pri uznávaní a vykonávaní.