Voľný pohyb kapitálu

01-02-2018

Voľný pohyb kapitálu je jednou zo štyroch základných slobôd jednotného trhu EÚ. Nie je len najnovšou slobodou, ale vďaka svojmu jedinečnému rozmeru zahŕňajúcemu tretie krajiny je aj slobodou najrozsiahlejšou. Liberalizácia kapitálových tokov prebiehala postupne. Obmedzenia pohybu kapitálu a platieb medzi členskými štátmi a s tretími krajinami sú zakázané od začiatku roku 2004 v dôsledku Maastrichtskej zmluvy, hoci môžu existovať výnimky.

Voľný pohyb kapitálu je jednou zo štyroch základných slobôd jednotného trhu EÚ. Nie je len najnovšou slobodou, ale vďaka svojmu jedinečnému rozmeru zahŕňajúcemu tretie krajiny je aj slobodou najrozsiahlejšou. Liberalizácia kapitálových tokov prebiehala postupne. Obmedzenia pohybu kapitálu a platieb medzi členskými štátmi a s tretími krajinami sú zakázané od začiatku roku 2004 v dôsledku Maastrichtskej zmluvy, hoci môžu existovať výnimky.