Dostupná komunikácia pre podniky a spotrebiteľov

01-02-2018

Informačné a komunikačné technológie (IKT) a dátové služby a služby spojené s prístupom na internet nahradili tradičné telefónne služby ako kľúčové produkty tak pre spotrebiteľov, ako aj podniky. V súčasnosti je čoraz viac audiovizuálneho obsahu k dispozícii na požiadanie a 4G a 5G pripojenie k internetu zaznamenáva exponenciálny rast. V dôsledku toho EÚ stanovila regulačný rámec pre telekomunikácie, ktorý sa vzťahuje na pevné a bezdrôtové telekomunikačné služby, internetové služby, služby spojené s vysielaním a prenosové služby, a predstavuje súbor pravidiel platných vo všetkých členských štátoch EÚ. Podľa nedávneho výskumu uskutočneného pre výbor IMCO prispievajú telekomunikačné služby ročne sumou 86,1 miliardy EUR k HDP Európskej únie a nové legislatívne opatrenia, ktoré zaviedol Európsky parlament, by mohli prispieť ďalšími 40 miliardami EUR.

Informačné a komunikačné technológie (IKT) a dátové služby a služby spojené s prístupom na internet nahradili tradičné telefónne služby ako kľúčové produkty tak pre spotrebiteľov, ako aj podniky. V súčasnosti je čoraz viac audiovizuálneho obsahu k dispozícii na požiadanie a 4G a 5G pripojenie k internetu zaznamenáva exponenciálny rast. V dôsledku toho EÚ stanovila regulačný rámec pre telekomunikácie, ktorý sa vzťahuje na pevné a bezdrôtové telekomunikačné služby, internetové služby, služby spojené s vysielaním a prenosové služby, a predstavuje súbor pravidiel platných vo všetkých členských štátoch EÚ. Podľa nedávneho výskumu uskutočneného pre výbor IMCO prispievajú telekomunikačné služby ročne sumou 86,1 miliardy EUR k HDP Európskej únie a nové legislatívne opatrenia, ktoré zaviedol Európsky parlament, by mohli prispieť ďalšími 40 miliardami EUR.