Boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii

01-04-2018

Podporovaním členských štátov v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii sa Európska únia usiluje posilňovať inkluzívny charakter a súdržnosť európskej spoločnosti a umožniť všetkým občanom rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom.

Podporovaním členských štátov v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii sa Európska únia usiluje posilňovať inkluzívny charakter a súdržnosť európskej spoločnosti a umožniť všetkým občanom rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom.