Politika zamestnanosti

01-01-2018

Zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest je jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020. Európska stratégia zamestnanosti (ESZ) prispieva so svojím monitorovacím procesom a prepojenými nástrojmi financovania k tzv. mäkkej koordinácii. Aj keď sa v určitých oblastiach uplatňuje právo EÚ, zodpovednosť za zamestnanosť a sociálnu politiku nesú v prvom rade vlády jednotlivých štátov.

Zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest je jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020. Európska stratégia zamestnanosti (ESZ) prispieva so svojím monitorovacím procesom a prepojenými nástrojmi financovania k tzv. mäkkej koordinácii. Aj keď sa v určitých oblastiach uplatňuje právo EÚ, zodpovednosť za zamestnanosť a sociálnu politiku nesú v prvom rade vlády jednotlivých štátov.