Boj proti zmene klímy

01-02-2018

Európska únia (EÚ) patrí medzi popredné veľké ekonomiky, pokiaľ ide o boj proti emisiám skleníkových plynov (GHG). Do roku 2018 znížila emisie skleníkových plynov o 23 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a zaviazala sa dosiahnuť do roku 2030 zníženie o 40 %. V decembri 2019 Európska komisia predstavila európsku zelenú dohodu a teraz navrhuje balík opatrení zameraných na zvýšenie jej ambícií v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030 a na dekarbonizáciu hospodárstva EÚ do roku 2050 v súlade s Parížskou dohodou. S cieľom nasmerovať EÚ na vyváženú cestu k uhlíkovej neutralite do roku 2050 Komisia v septembri 2020 navrhla, aby sa ambície v oblasti klímy, pokiaľ ide o cieľ znížiť emisie skleníkových plynov, zvýšili na 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Európska únia (EÚ) patrí medzi popredné veľké ekonomiky, pokiaľ ide o boj proti emisiám skleníkových plynov (GHG). Do roku 2018 znížila emisie skleníkových plynov o 23 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a zaviazala sa dosiahnuť do roku 2030 zníženie o 40 %. V decembri 2019 Európska komisia predstavila európsku zelenú dohodu a teraz navrhuje balík opatrení zameraných na zvýšenie jej ambícií v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030 a na dekarbonizáciu hospodárstva EÚ do roku 2050 v súlade s Parížskou dohodou. S cieľom nasmerovať EÚ na vyváženú cestu k uhlíkovej neutralite do roku 2050 Komisia v septembri 2020 navrhla, aby sa ambície v oblasti klímy, pokiaľ ide o cieľ znížiť emisie skleníkových plynov, zvýšili na 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990.