Finančná pomoc členským štátom EÚ

01-02-2018

Európske mechanizmy finančnej pomoci sú zamerané na zachovanie finančnej stability EÚ a eurozóny, pretože finančné ťažkosti v jednom členskom štáte môžu mať značný vplyv na makrofinančnú stabilitu v iných členských štátoch. Finančná pomoc je spojená s makroekonomickou podmienenosťou (je to skôr úver ako fiškálny transfer) s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty, ktoré prijímajú takúto pomoc, vykonávali potrebné fiškálne, hospodárske a štrukturálne reformy, ako aj reformy v oblasti dohľadu. Tieto reformy sú dohodnuté a uvedené v osobitných dokumentoch (memorande o porozumení) uverejnených na webovom sídle Komisie a prípadne na webovom sídle Európskeho mechanizmu pre stabilitu. V rámci reakcie EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 bolo navrhnutých niekoľko ďalších finančných nástrojov, ktoré majú pomôcť členským štátom zotaviť sa a zvýšiť odolnosť ich hospodárstiev voči otrasom.

Európske mechanizmy finančnej pomoci sú zamerané na zachovanie finančnej stability EÚ a eurozóny, pretože finančné ťažkosti v jednom členskom štáte môžu mať značný vplyv na makrofinančnú stabilitu v iných členských štátoch. Finančná pomoc je spojená s makroekonomickou podmienenosťou (je to skôr úver ako fiškálny transfer) s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty, ktoré prijímajú takúto pomoc, vykonávali potrebné fiškálne, hospodárske a štrukturálne reformy, ako aj reformy v oblasti dohľadu. Tieto reformy sú dohodnuté a uvedené v osobitných dokumentoch (memorande o porozumení) uverejnených na webovom sídle Komisie a prípadne na webovom sídle Európskeho mechanizmu pre stabilitu. V rámci reakcie EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 bolo navrhnutých niekoľko ďalších finančných nástrojov, ktoré majú pomôcť členským štátom zotaviť sa a zvýšiť odolnosť ich hospodárstiev voči otrasom.