Boj proti podvodom a ochrana finančných záujmov Európskej únie

01-01-2018

Činnosti Európskej únie v oblasti rozpočtovej kontroly vychádzajú z dvoch zásad: zabezpečenie riadneho vynakladania rozpočtu EÚ na jednej strane a ochrana finančných záujmov Únie a boj proti podvodom na strane druhej.

Činnosti Európskej únie v oblasti rozpočtovej kontroly vychádzajú z dvoch zásad: zabezpečenie riadneho vynakladania rozpočtu EÚ na jednej strane a ochrana finančných záujmov Únie a boj proti podvodom na strane druhej.