Druhý pilier SPP: politika rozvoja vidieka

01-04-2018

Ako druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je politika rozvoja vidieka EÚ určená na podporu vidieckych oblastí Únie a riešenie širokého spektra hospodárskych, environmentálnych a spoločenských výziev 21. storočia. Vyšší stupeň flexibility (v porovnaní s prvým pilierom) umožňuje regionálnym, štátnym a miestnym orgánom vypracovať svoje individuálne sedemročné programy rozvoja vidieka na základe tzv. európskej ponuky opatrení. Na rozdiel od prvého piliera, ktorý je v plnej miere financovaný z EÚ, sú programy v rámci druhého piliera spolufinancované z fondov EÚ a regionálnych alebo národných fondov.

Ako druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je politika rozvoja vidieka EÚ určená na podporu vidieckych oblastí Únie a riešenie širokého spektra hospodárskych, environmentálnych a spoločenských výziev 21. storočia. Vyšší stupeň flexibility (v porovnaní s prvým pilierom) umožňuje regionálnym, štátnym a miestnym orgánom vypracovať svoje individuálne sedemročné programy rozvoja vidieka na základe tzv. európskej ponuky opatrení. Na rozdiel od prvého piliera, ktorý je v plnej miere financovaný z EÚ, sú programy v rámci druhého piliera spolufinancované z fondov EÚ a regionálnych alebo národných fondov.