Stredná Ázia

01-01-2018

EÚ uznáva strategický význam regiónu Strednej Ázie, ktorý spája Európu a Áziu. V roku 2019 EÚ aktualizovala svoju stratégiu pre Strednú Áziu s cieľom zamerať sa na odolnosť (zahŕňajúcu oblasti ako ľudské práva, bezpečnosť hraníc a životné prostredie), prosperitu (so silným dôrazom na prepojenosť) a regionálnu spoluprácu. Parlament zdôrazňuje význam ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a sociálneho rozvoja v regióne.

EÚ uznáva strategický význam regiónu Strednej Ázie, ktorý spája Európu a Áziu. V roku 2019 EÚ aktualizovala svoju stratégiu pre Strednú Áziu s cieľom zamerať sa na odolnosť (zahŕňajúcu oblasti ako ľudské práva, bezpečnosť hraníc a životné prostredie), prosperitu (so silným dôrazom na prepojenosť) a regionálnu spoluprácu. Parlament zdôrazňuje význam ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a sociálneho rozvoja v regióne.