Juhovýchodná Ázia

01-01-2018

EÚ vytvára užšie väzby s krajinami juhovýchodnej Ázie a podporuje regionálnu integráciu s krajinami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). EÚ je v juhovýchodnej Ázii silným hospodárskym hráčom a významným poskytovateľom rozvojovej pomoci na podporu budovania inštitúcií, demokracie, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv.

EÚ vytvára užšie väzby s krajinami juhovýchodnej Ázie a podporuje regionálnu integráciu s krajinami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). EÚ je v juhovýchodnej Ázii silným hospodárskym hráčom a významným poskytovateľom rozvojovej pomoci na podporu budovania inštitúcií, demokracie, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv.