Azylová politika

01-03-2018

Cieľom azylovej politiky EÚ je poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu v jednom z členských štátov, a zabezpečiť súlad so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Na tento účel sa Únia snaží o vytvorenie spoločného európskeho azylového systému.

Cieľom azylovej politiky EÚ je poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu v jednom z členských štátov, a zabezpečiť súlad so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Na tento účel sa Únia snaží o vytvorenie spoločného európskeho azylového systému.