Európania v roku 2016: Vnímanie a očakávania, boj proti terorizmu a radikalizácii

01-07-2016

Tento osobitný Eurobarometer Európskeho parlamentu vykonala spoločnosť TNS Opinion v 28 členských štátoch Európskej únie v dňoch 9. až 18. apríla 2016. Zameriava sa na vnímanie a očakávania Európanov, pokiaľ ide o opatrenia EÚ, boj proti terorizmu a doložku o vzájomnej obrane.

Tento osobitný Eurobarometer Európskeho parlamentu vykonala spoločnosť TNS Opinion v 28 členských štátoch Európskej únie v dňoch 9. až 18. apríla 2016. Zameriava sa na vnímanie a očakávania Európanov, pokiaľ ide o opatrenia EÚ, boj proti terorizmu a doložku o vzájomnej obrane.