Parlemeter 2016 - Analytická syntéza

17-11-2016

Tento Parlemeter Európskeho parlamentu 2016 (EP/EB 86.1) vykonávala v 28 členských štátoch Európskej únie od 24. septembra do 3. októbra 2016 spoločnosť Kantar Public (predtým TNS Opinion). Prieskum sa zameriava na to, ako Európania vnímajú Európsky parlament, akú majú predstavu o ňom a jeho úlohe a aké majú znalosti o tejto inštitúcii. Predkladá aj kľúčové otázky o členstve v EÚ, identite, občianstve, uprednostňovaných politikách a hodnotách.

Tento Parlemeter Európskeho parlamentu 2016 (EP/EB 86.1) vykonávala v 28 členských štátoch Európskej únie od 24. septembra do 3. októbra 2016 spoločnosť Kantar Public (predtým TNS Opinion). Prieskum sa zameriava na to, ako Európania vnímajú Európsky parlament, akú majú predstavu o ňom a jeho úlohe a aké majú znalosti o tejto inštitúcii. Predkladá aj kľúčové otázky o členstve v EÚ, identite, občianstve, uprednostňovaných politikách a hodnotách.