Podpora súkromných investícií v oblasti kultúry

15-07-2011

V štúdii sú určené trendy týkajúce sa podpory súkromných investícií v oblasti kultúry v členských štátoch EÚ. Štúdia vychádza z empirických údajov zhromaždených prostredníctvom dotazníkov, prípadových štúdií piatich krajín a zo sekundárneho výskumu. Poskytuje prehľad mechanizmov a opatrení používaných na podporu súkromných investícií vrátane: daňového rámca (t. j. podpory spotreby v oblasti kultúry a podnikateľských a filantropických investícií), finančných a bankových režimov a sprostredkovateľských mechanizmov. Poskytnuté je tiež porovnanie medzi súkromnými investíciami v oblasti kultúry v Spojených štátoch a v Európe.

V štúdii sú určené trendy týkajúce sa podpory súkromných investícií v oblasti kultúry v členských štátoch EÚ. Štúdia vychádza z empirických údajov zhromaždených prostredníctvom dotazníkov, prípadových štúdií piatich krajín a zo sekundárneho výskumu. Poskytuje prehľad mechanizmov a opatrení používaných na podporu súkromných investícií vrátane: daňového rámca (t. j. podpory spotreby v oblasti kultúry a podnikateľských a filantropických investícií), finančných a bankových režimov a sprostredkovateľských mechanizmov. Poskytnuté je tiež porovnanie medzi súkromnými investíciami v oblasti kultúry v Spojených štátoch a v Európe.

Externý autor

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)